A 30 éves Kós Károly Egyesülés ünnepi konferenciája – részletes program

A Kós Károly Egyesülés 2019. november 20-án 11 órától 19 óráig a Héttorony Fesztivál záró gálaelőadása előtt tartja jubileumi konferenciáját a Hagyományok Házában.
A korábban kiadott programban szereplő előadások részletei az alábbiakban olvashatók:

Ertsey Attila: Antropozófia és az Európai közép
Mottó: „A Kós Károly Egyesülés szellemi nagyhatalom.” (Makovecz Imre)
Az 1989-ben alakult KKE feladatául tekintette, hogy közreműködjön az ország újjáalakításában. Úgy véltük, rendelkezünk az ehhez szükséges eszmékkel és képességekkel. Visszatekintve megállapítható, hogy az eszmék és képességek megvoltak, azonban csak néhány embernél, és ez nem volt elegendő egy rendszerszintű áttöréshez.
A „megtörtént” lépett a „megtörténhetett volna” helyére.
Elmúlt 30 év. Le kell vonnunk a konzekvenciákat. Reális helyzetképet kell felrajzolnunk, az országról és a világról. Ez lehet a kiindulópontja bármiféle, a jövőre irányuló víziónak. Mert ha van vízió, és az a valóságnak megfelel, akkor semmi nem állhat az útjában. A centrumban vagyunk. Makovecz Imre mindig a perifériára ment. Mi van ma a periférián?
Van-e válaszunk a közelgő globális ökológiai és szociális krízisre? Irányítani akarjuk a tényeket, vagy elszenvedni? Mestereink tekintete most is ott van a hátunkon.
„…szükség van arra, hogy összeszedjük azt a pár embert, aki még képes befogadni valamit, és velük el kell kezdeni egy radikális munkát, mely a forrásból merít. Előadások tartásának többé nincs értelme. Beszélgetni kell, kérdéseket feltenni.
Radikális forgatókönyvekre van szükség.”

Turi Attila: Az együttműködésről
A Kós Károly Egyesülés megalakulása utáni első években felmerült az alapító atyák által sugalmazott gondolat az egyesülés gazdasági együttműködésére, a szellemi alapokre helyezett vállalkozás forma megteremtésére. Kezdeményezés a ’90-es években a konferenciák és célzott megbeszélések témája volt, de – utólag feltárható okokból – megvalósítása elmaradt a szakmagyakorlás különböző felfogása, a különböző vállalkozási, piaci hozzáállás, valamint a Mester önzetlenül felajánlott sevillai vállalkozás szervezeti sikertelensége okán.
Változást a programszintű feladatok megvalósítása jelentett, mint a 2001-es Beregi, a 2010-es Felsőzsolcai és a 2011-es Vörösiszap újjáépítésben való tervezői és műszaki vezetői részvétel. A szélsőséges helyzet, a katonás szervezeti betagozódás, az egyértelmű cél és az Egyesülés tagjainak azonos értékrendje a Vándoriskola aktivizálása olyan eredményeket hozott, melyben a KKE megmutathatta erejét, s hatékonyan, magas kulturális szinten teljesítette feladatát. Ez a munka folytatódott szűkebb egyesületi létszámmal– ugyanakkor kiterjedtebb szaktervezői csapattal – a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban való 2014-től datált részvétellel., melyben eddig cca. 45 tornaterem és tanuszoda épült meg az országban és további ugyanennyi várja megvalósulását.

Dévényi Sándor: Élő műemlék – rekonstrukció, de hogyan?
Mottó: „ Van-e az építészeti múltnak jövője?” (Bodonyi Csaba)
Viták zajlanak arról, hogy hogyan nyúlhatnak az építészek a műemlék épületekhez. A megóvás igénye, a használat, egyáltalán a műemlék beillesztése a közösség mindennapi életébe milyen mértékű beavatkozást enged az építésznek? Mik a rekonstrukció határai? Hogyan hatnak egy műemlék épületre a politikai szándékok?

Salamin Ferenc: Élő építészet Tokaj-Hegyalján
Tokaj vidékén a szerves építészet az 1970-es évek közepétől van jelen Makovecz Imre sárospataki munkái nyomán. Hegyalján a falakból sugárzó történelem, az utcákon egykorvolt emberek suhanó árnyai, a borkészítés mai sámánjainak csodái intenzíven érződnek. Tömegével van jelen az ember ősi tudása a kúriákban, csűrökben, utcahálózatokban, s a föld tektonikai erői, a geológia hatásai, az éghajlati varázslatai a természeti környezetben. A pusztulás és technokrácia erői ellenében dolgozik „úri jókedvéből” több évtizede Tokaj-hegyalján az élő építészet sok mestere, bevonva a vándoriskolát végzett fiatalabb generációkat is az országmentés dicső feladatába. Célunk a hely szellemének megérintése, a modern építészet két jelenvaló ágának, az „organikus és a regionalista modernnek” (Bodonyi Csaba) valóságba öntése.

Erhardt Gábor: családi házak és/vagy otthonteremtés
A rendszerváltás idején a MAKONA Egyesülés és a KKE tagszervezeteinek komoly percepcióját alkotta az igényes családi házak tervezése. Ezek többségükben egyedi formálású, szabadon álló családi házak voltak, többé-kevésbé egységes stílusban, anyaghasználatban, az ország minden szegletében. Ezen épületek dokumentálatlansága miatt alig tudunk hatással lenni a közízlésre, napjaink újra fellendülő (vidéki) családi ház építésére. A trendi építészeti irányzatok minimalizmusa, a minnőségi elvárások távozása a családi ház és társasház építésből, illetve az építési szabályok anyaghasználatra, így közvetetten a formálásra gyakorolt hatása a szerves építészet háttérbe szorulását eredményezte ezen a területen.
Ugyanakkor az építési szabályozások második – az építés kulturális mivoltát erősítő – vonala, a Településképi Arculati Kézikönyvek megszületése, a főépítészi hálózat lassú fejlődése azt üzeni, hogy a Kós Károly Egyesülés tagjainak, a szerves építészetnek van keresnivalója ezen a területen.
Mik a lehetséges továbblépési irányok? Erre keresi a választ az előadás.

Farkas Miklós: Kézműves építés és a XXI. század
– Az első találkozás Makovecz Imrével és tanítványaival
– Hogyan fogtunk neki a csengeri épületek megvalósításának ?
– Mit tanultam Makovecz Imrétől, mit jelent a szellem által megtermékenyített anyag?
– Mitől organikus a Ház?
– Az építés örömei és nehézségei, amit nem tanítanak az egyetemen.
– Az építés harminc éve és ma, hogyan vált az épület termékké?
– Az épületek átadás utáni élete, mire tanít a megépített Ház?

Herczeg Ágnes: Tájépítészet a múlt és a jövő között
1997 óta Magyarországon és a Kárpát-medencében falvakkal, városokkal, helyi közösségekkel együtt szervezünk egyetemisták, fiatal szakemberek bevonásával olyan alkotó táborokat, amelynek célja a táji, természeti, kultúrtörténeti örökség tudatosítása a tájban élő közösségekben. Két fő téma jellemzi tevékenységünket a fürdő- és közösségépítő kalákák, valamint a fűzépítő kalákák. A közösségi munka nemcsak a helybélieket, hanem az általunk megszólított fiatalokkal is közelebb hozza a tájért, természetért és a helyi közösségért való felelősségvállaláshoz. Azt gondoljuk, hogy a jövő generációja számára az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a gyakorlatban való tanulás és tapasztalás fontosságát átadjuk.

Zsigmond László: főépítészség
Hogy mi a főépítészség?
Az építész felelősségvállalása. Oda kell menni, le kell ülni az emberekkel az asztal mellé és meg kell egyezni arról, mit, hova kell építeni. Akár beépítési vázlatot rajzolni!
Az agyonszabályozott, követhetetlen rendelet rengeteg nem fog se szép, se jó házat építeni.
A félművelt értelmiségi szabályzat tudorok (építész és építtető is), akik tudják a tutit, mert látták a trendi divatot az újságban, csak a közösség és a közösség következetes vezetői által tarthatók a normális irányban. Ehhez kifejezetten fontos, ha a főépítész nem csak mondani tudja az „igazságot”, hanem meg is tudja mutatni – megépített ház formájában. Ebből aztán a helyi közösség eldöntheti, hogy bizalmat szavaz neki, vagy keres helyette mást.
Mert a bizalom növeli a felelősséget, de növeli a szabadságot is, ami nélkül alkotó ember nem élhet.
Lehet, hogy ilyen egyszerű lenne az egész?
Mert mindent megteszünk azért, hogy eltévedhessünk a rengetegben és azoknak legyen igazuk, akik tudják a tutit. Ebből nem épül kultúra, csak divatos fogyasztási cikkek hamar romló környezetszennyező halmaza.
Tessék választani!

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött és befogadóképesség
határáig biztosítható.
A regisztráció haabkatalin@gmail.com e-mail címen lehetséges, 2019. november 12-ig.
A konferencián való részvételért 2 építészkamarai pont igényelhető, az igényt kérjük a regisztrációban jelezni.
Helyszín: Hagyományok Háza, (Budai Vigadó) Színházterem (1011 Budapest, Corvin tér 8.)
Az ünnepi gálára jegyek vásárolhatók a Hagyományok Háza pénztárában.
A Héttorony Fesztivál programjairól részletek itt olvashatók: http://www.hettoronyfesztival.hu/