A Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi oktatási díjai

A Magyar Művészeti Akadémia évente Elismerő Oklevelet adományoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, képzők, közösségek, intézmények részére. A 2017. évi oktatási díjakat Vashegyi György, az MMA elnöke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke adta át a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadó Makovecz termében 2017. december 4-én.

Elismerő Oklevelet kapott pedagógus kategóriában Nyisztor Tinka, művésztanár kategóriában Richly Zsolt, képző kategóriában a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, illetve intézmény kategóriában az Óbudai Népzenei Iskola.

Emellett a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott közösség kategóriában a Kós Károly Egyesülés részére, a „szabad szellemi élet kibontakozása intézményes kereteinek” megteremtéséért, valamint az ennek méltó közegeként alapított építész mesteriskola megbecsüléseként.

Alább olvasható a részletes laudáció:

„A Kós Károly Egyesülés 1989. december 10-én alakult Kaposváron, egyik alapítója Makovecz Imre, az MMA alapító, örökös tiszteleti elnöke volt.
Tágabb értelemben előzményének tekinthető a századforduló és századelő magyarországi és közép-európai szellemi-építészeti-társadalmi mozgalmainak egy része – úgy, mint szecesszió, antropozófia, Fiatalok építészcsoport, gödöllői művésztelep, Lechner Ödön – és mindenekelőtt Kós Károly élete és működése.
Az Egyesülés célja, hogy a szabad szellemi élet kibontakozásának intézményes keretet biztosítson, ezért az Egyesülés egy építész mesteriskolát (Vándoriskolát) és egy szabadiskolát hozott létre.
1990-ben megalapította a Kós Károly Alapítványt, amely kiadója és terjesztője az Országépítő című folyóiratnak.
Az alapítók meggyőződése, hogy korunkban szabad szellemi élet legjelentősebb forrása a Rudolf Steiner alapította szellemtudomány, amelyet a jövő-kultúra szellemi forrásának tekint. Az Egyesülés egyik legfontosabb törekvése, hogy nyitott maradjon a társadalom minden polgára számára, kapcsolat legyen a belső szellemi forrás és a nyilvánosság között.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományoz Közösség kategóriában a Kós Károly Egyesülés részére, a „szabad szellemi élet kibontakozása intézményes kereteinek” megteremtéséért, valamint az ennek méltó közegeként alapított építész mesteriskola megbecsüléseként.”

További részletek az mma.hu oldalon olvashatók.

Fotók: Szöllősi György