Ajánló – Országépítő 2021/3

Zelnik Józsefet régi barátság fűzte Makovecz Imréhez. A Mester halálának 10. évfordulója kapcsán ismerhetjük meg gondolatait a sok vitát kiváltó, de máig hiányzó életművet lezáró alkotással a Feltámadás Templomával kapcsolatban. Szerinte Makovecz egy építészeti metaforát alkotott arról, hogy hogyan kellene gondolkodnunk az Ég és a Föld viszonyáról a XXI. században, amikor olyan, vagy még nagyobb változás előtt állunk, mint ezer évvel ezelőtt, amikor Suger apát beengedte a fényt az addig homályos templomba.

Hogy hogyan lesz valakiből mester? Borbás Péter személyes életútja bontakozik ki a Vándorokból Mesterek sorozatban.

2021. június 19-én, egy nagyszabású ünnepség keretén belül megnyílt a felújított borsi Rákóczi-várkastély, a fejedelem születésének színhelye. A tervezést Wittinger Zoltán, a kassai Atelier Drahovsky és Pásztor Építész Iroda vezető tervezője, Pásztor Péter építész professzor közösen végezték. A borsi Rákóczi-kastély felújítása során megtörtént az épület teljes felújítása, az udvar és a közvetlen környezet megújulása is. A fejlesztés a táji, települési környezetet is érintette, ezzel jó kiindulási alapot ad ahhoz, hogy maga a falu is új lehetőségekkel és feladatokkal gazdagodjon.

A magát Magyarország szellemi központjának is meghatározó Lakitelek Népfőiskola célja a nemzeti kultúra őrzésén és bemutatásán túl elsősorban a közösségépítés. A Népfőiskola korai épületei ma is a terület szilárd központi egységét jelentik, amely napjainkban kiegészül olyan funkciókkal, amelyek a hungarikum jelleget gazdagítják, az ide látogatókban a magyarságtudatot erősítik. Építészetileg szokatlan helyzettel találjuk szemben magunkat: a Kiskunság közepén egy sajátos, csak középületekből álló komplexum van alakulóban. Bodonyi Csaba és Szűcs Gábor tervei figyelemre méltó pontokká váltak ebben a spontán sokféleségben. A táj erejét ragadja meg mindkét alkotás, amelyek ettől függetlenül (vagy éppen ezért) több szálon kapcsolódnak egymáshoz, és egy ponton össze is érnek.

A neszmélyi iskola felújítása a Makovecz Kormányhatározat által támogatott beruházások listáján szerepelt. Az épület nem volt kritikus állapotban, de a nyolcvanas évekbeli építőanyagok minősége 25 év elteltével már sok dolog javítását indokolttá tette. A nagy odaszánással megépített, a közösség építésére szolgáló iskola ma megújulva üzemel, és fogadja a művészet iránt érdeklődő diákokat és tanárokat. A felújítás kapcsán annak egykori igazgatónőjével beszélgettünk. Szentessy Éva mesélt nekünk a kezdetekről, a Makovecz Imrével és Zsigmond Lászlóval zajló alkotómunkáról, az iskolaépítés nehézségeiről, és a reményteli jelenről.

Szombathelyen az Iseum melletti, egykori Éva-malmot az állam megvásárolta és a város rendelkezésére bocsátotta. Schrammel Imre életműve került az egykori malom épületbe. Az épület átalakítását és felújítását fia, Schrammel Zoltán építész tervezte. Az ő ötlete volt, hogy az oromfalra olyan egyedi téglák kerüljenek, amibe kiégetés előtt egy ünnepségen a Szombathelyiek írhattak, rajzolhattak, ezért a magukénak érzik.

Kassán 1984 óta működött az építészek és képzőművészek klubja, ennek az egyik első szakmai útja Makovecz Imréhez és munkatársaihoz vezetett. Ezt követően Makovecz Imre és magyar kollégái lettek Krcho János, Pásztor Péter és több más kelet-szlovákiai építész példaképei. A Kelet-Szlovákia élő építészete az ezredfordulón visszapillantás a múltba, amely megpróbálja bemutatni és összegezni az élő építészetet, és annak építészeit Kelet-Szlovákia földrajzi határain belül.

Heimann Ferenc csupán a családi pincét építette újjá, újratanulva a boltozás mikéntjét, ám ezzel pinceépítési hullámot indított el a közeli és távoli borvidékeken. A családi vállalkozás múltjáról és jelenéről mesélt nekünk Heimann Csaba, aki édesapja nyomdokán járva építi tovább a kupolás pincéket a Kárpát-medencében.

Az újság megrendelhető az elofizetes.orszagepito@gmail.com email címen!