Dr. Laposa József: Badacsony – A magyar borvidékek ékessége

Dr. Laposa József, okleveles kertészmérnök, okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök, településtervezési vezető tervező, a badacsonyi Laposa Birtok alapítója. A Badacsonyi borvidékről, azon belül is szorosabban a Badacsony-hegyről írott kötete hűen tükrözi sokrétű szakmai ismereteit, a borvidék és a szőlő szeretetét.
A kötet célkitűzése: a Badacsony-hegy és a körülötte elterülő vidék szőlő- és bortermelésének hiteles bemutatása az olvasó számára. Rövid ökológiai kitekintést követően – melyből kiderül, miért igen alkalmasak a Balaton északi partján sorakozó tanúhegyek a kitűnő szőlő termesztésére –, máris történeti sétára indulunk a badacsonyi szőlőművelés és bortermelés korszakai között, a keltáktól egészen a 19. századi aranykorig. Az érdekes történelmi leírások elbeszélő és okleveles forrásokra, történeti térképekre támaszkodnak. Megismerjük a korszak legnevesebb és legfontosabb birtokosait, a szőlőhegyi szokásokat, a művelés módjait, az emlékezetes évjáratokat és természetesen a korszakban termelt szőlőfajtákat.
A kötetben bemutatott második főbb korszak a filoxéravész és a rendszerváltás közötti időszak. A filoxéravészt követő megújulást és fejlődést megakasztották a világháborúk. A negyvenes-ötvenes években a hagyományos művelést felváltotta a nagyüzemi gazdálkodás, az állami monopóliumok. Megismerjük azokat az állami és helyi szervezeteket, akik ebben az időszakban voltak a helyi szőlő- és bortermelés művelői, ám látjuk azt is, hogy az ország gazdasági viszonyai mennyire érzékenyen érintették a badacsonyi borkészítést.
A rendszerváltás idejében elinduló kárpótlás folyamatát, a borvidék újbóli felépítésének folyamatát már szemtanúként tárja elénk a szerző. Bemutatja az újonnan megjelent szereplőket, a szőlőtermesztés, borkészítés átalakulásának és a borízlés változásának egymásra való hatását, a legújabb kor fontos szőlő fajtáit. És kitér annak a folyamatnak a kiteljesedésére, melyet a filoxéra utáni felállás idejében a háború megakasztott: a fejlődő turizmus és a borászat ellentmondásos viszonyára. Tudniillik, hogy a borvidékeknek nagy szüksége van a vendégekre, a borszerető emberekre, ám a turizmus és környékbeli települések fejlődése egyre inkább beszorítja a szőlőtermesztés területeit.
A fotókkal gazdagon illusztrált kötet egyszerre kedvcsináló a borvidék mélyebb megismeréséhez, segít megismerni a szőlőművelés és borkészítés mikéntjét, ugyanakkor hiteles képet fest a fejlődő vidék problémáiról is. Ahogy azt a szerző is megfogalmazza: „A Borvidék, a szőlő- és bortermelés megmaradása a legfontosabb, a megmaradást segítendő íródott ez a könyv.”

A szerző bevezető gondolatai:
„…Sohase álmodtam ilyen szépséget. Sohase láttam, sohase olvastam ehhez hasonló tüneményt. Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, … ezer hegyi hajlék, … fehér házak, korhadt, mégis fényes várromok, Szentgyörgynek és Badacsonynak komoly fensége…” (Eötvös Károly)
Ez az idézet szerepelt az 1988-ban megjelent ’Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken’ című könyvem ajánló szövegében. Ma sem tudnék szebb, méltóbb szavakat találni a borvidéki, szőlőhegyi táj dicséretére.
A kézben lévő könyv a Badacsonyi borvidék történetét foglalja össze, a keltáktól napjainkig, az értékek mellett bemutatva a táj, az élet változásait is, mindvégig hitelességre törekedve.
Remélem, hogy a jövőről írt mondatok is célba érnek, mert eljött az idő a cselekvésre.
El kell mesélnem a könyv születésének történetét. 2016-ban, a gyermekeim vezette Laposa Birtok csapatépítő tréningen volt Villányban, Bock Jóska mindenki szobájába kitette a Villányi borvidékről írott könyveimet.
Miután hazaérkeztek, a nekem szegezett kérdés így hangzott:
„Hogyhogy Villányról két könyvet írtál, Badacsonyról meg egyet sem?” Így hát megírtam.
Köszönöm a lelki és szellemi támogatást, sokan segítettek. Név szerint ki kell emelnem családom mellett, Pető Piroskát és Tóth Évát.
Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik szeretik a történelmet, a bort, a szőlőhegyi tájat, a borvidékek világát, és különös szeretettel ajánlom azoknak, akik tisztelik elődeink munkáját, alkotásait, áldozatát.

Badacsony, 2020. december
dr. Laposa József

A könyv megrendelhető: https://www.laposa.hu/hu/termek/dr-laposa-jozsef-badacsony