Dr. Laposa József: Badacsonyi évfordulók I.

Száz évvel ezelőtt, 1920-ban − a magyar történelem nehéz és zűrzavaros időszakában −, 51 évesen Sopronban meghalt herceg Esterházy Miklós, Magyarország legnagyobb hitbizományának ura.
Esterházy Miklós nem foglalkozott politikával, családjának – öt gyermekének −, és nagy kiterjedésű birtokainak élt, amelyeket mintagazdasággá fejlesztett. Halálával a hatalmas hitbizományi birtok − amelynek része volt a csobánci uradalom, s az ahhoz tartozó badacsonyi, csángói, csobánci szőlőültetvény −, elsőszülött fiára, a szüleit igen korán elvesztő Pál hercegre szállt.


Esterházy Pál az egyetem elvégzését követően átvette a 22 uradalomból álló hitbizományi birtok irányítását (!), ami elképesztően nagy feladat volt, hiszen pl. a birtok töredékét képező hercegi szőlészet-borászat Magyarország felosztását követően három országba került.
A herceg a borászat központjának Badacsonyt jelölte ki, és példaértékű fejlesztéseket valósított meg.
Ezekről, illetve a herceg regényes életéről olvashatnak az Országépítő aktuális 2021/1 számában.
A lapszám megvásárolható ITT.

Fotó: Orbán Péter, Kovács Bálint