Elhunyt Szűcs Endre építész

2023. június 9-én, életének 80. évében elhunyt dr. Szűcs Endre, Pro Architektura és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja, az Országépítő folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Balaton-felvidéki népi építészet ismerője és éltetője.

1944 szökőnapján Csepregen született, a Vas megyei kis falu és családjának erdélyi kapcsolatai meghatározóak építészeti gondolkodásában. Mérnök édesapja hatására kezdte meg tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, ahol 1968-ban szerzett diplomát. Évfolyamának jelentős része elhagyta Magyarországot. Ő – ahogy sokszor hangoztatta – „nem térben, hanem időben disszidált”, és a tájidegen „divatlapházak” helyett a múlt öröksége felé fordult: műemlékes építészként a Budai Várban dolgozott évtizedeken át.

Saját bevallása szerint hajlottabb korára gondolva döntötte el, hogy a Balaton-felvidéken szeretne minél több időt tölteni, így lett a térség szerelmese, a tájba simuló népi építészet, az egységes falukép megőrzésének ikonikus alakja. Életművének hasonló missziós tevékenysége a Gyimesben végzett munkája, a ma már számos különböző funkciójú építményt számláló skanzen létrehozása Gyimesközéplokon, valamint a Malom Alapítvány, amelynek célja a népi építészet gyűjtése, átmentése, feldolgozása.

Építészeti ars poeticájával búcsúzunk Mesterünktől:

„Az álmodern, divatfüggő építészet helyett szeressük és becsüljük azt, ami csak itt, saját kultúránkban gyökerezve bontakozhat ki. Meg kell próbálnunk az építészetből is költészetet, játékosságot varázsolni, és ellenállni a múló világdivatok hívságainak.”