Építészeti útmutatók

Épített örökségvédelmi kerekasztalt szervezett 2o15. július 17-én a Csík-Gyimes Natúrpark Egyesület, a Pogány-Havas Kistérségi Társulás, a Felcsík Kistérségi Társulás, a Csík Leader Egyesület és a Cultura Nostra Egyesület Mádéfalván, melynek keretében bemutatták a Csűrök újrahasznosítása és a Falusi ház bővítése c. hiánypótló kiadványokat.

 

Építészeti útmutatók - 2.

„A hagyományos falusi mezőgazdaságon alapuló életmód szerves folytonossága megszűnt. A hagyományos állattartás és családi gazdálkodás átalakulóban van, a helyi mesterségbeli tudás, amely ezeket a csűröket létrehozta, eltűnőben van. A falusiak a saját örökségüket, csűrjüket gyakran nem tartják megbecsülendő értéknek. A terveket engedélyező hatóság nincs felkészülve a csűr, mint helyi épített örökség védelmére és nincsen számára erre megfelelő jogszabály sem. Szeretnénk felhívni a csűrtulajdonosok figyelmét arra, hogy milyen érték van a kertjükben. Mi azokkal a csűrökkel foglalkoztunk, amit gazdasági célra már nem használnak. Bejártuk a településeket, dokumentáltuk, osztályoztuk a csűröket. Felvonultatunk jó példákat, ötleteket kihasználatlan csűrök szakszerű felújításához, átalakításához, újrahasznosításához.

Építészeti útmutatók - 3.Igyekszünk segíteni abban, hogy olyan újat alkossanak, ami a régi jellegzetességeket megtartja” – mondta a rendezvényen Esztány Győző építész, az összeállítás egyik szerzője. Az ingyenesen elérhető kiadvány A4-es formátuma elsősorban népszerűsítő jellegű, mely jó példákat közérthető tervezési segédlet tartalmaz. Az A3-as formátum elsősorban az építészeknek és a döntéshozóknak szól, tartalmaz történeti-néprajzi áttekintő fejezetet, a tervezési segédlet mellett gazdag fotó és rajzi anyag kíséretében ismerteti a formai és anyaghasználati jellegzetességeket, a felületkezelési technológiákat, a célokat és különböző stratégiákat. „Fontos, hogy a végeredmény szakszerű és elegáns legyen.

 

Egy olyan megoldás, amely jó a gazdának és továbbviszi a múlt értékeit. Egy olyan megoldás, ami újat teremt, megférve a régivel, megtartva a jellegzetes faluképet és a székely tájat” – olvashatjuk az előszóban. A Csűrök újrahasznosítása c. kötet szerzői Esztány Győző, Radev Gergő, András Szilárd, Furu Árpád, Rodics Gergely. Meggyőződésük, hogy a kulturális építészeti örökségben nagy erőforrások rejlenek, amelyek a természeti és környezeti adottságokkal együtt, a térségfejlesztés alapját képezhetik. A csűrök újrahasznosítása, élővé tétele egy olyan értéktöbbletet hordoz, amely az örökségvédelmen túl, egy magasabb szintű életminőség megteremtésének is a lehetősége.

Építészeti útmutatók - 4.
A Falusi Ház bővítése című kiadvány célja a még fellelhető hagyományos csíki, kászoni, gyimesi lakóházak, telkek rendszerének értékelése, feltárva múltbeli alkalmazásukat, bizonyítva mai használhatóságukat. A Tövissi Zsolt, Bíró Z. Zoltán, Bogos Ernő és Faragó Melinda által összeállított útmutató öt tematikus fejezetet tartalmaz.

Építészeti útmutatók - 5.Az első rész bemutatja a régiókban fellelhető típusokat, a hely ismertetése, a falu fejlődésének és a típusok kialakulásának rövid történeti áttekintése nélkül nehezen érthető ugyanis a hagyományos örökség valódi értéke. A második fejezet a helyes bővítési irányokat tárgyalja, különböző használói igényekre vázolja fel azokat a magatartási formákat, melyekkel a falukép nem sérül. A harmadik kitér a változó társadalmi igényekre, ismertetve a régi önfenntartó életmódot és annak a lakóházzal szemben támasztott igényeit, majd a hagyomány elhalványulásával és az új életvitellel a lakóházzal kapcsolatos mai elvárások alakulását. Az utolsó két fejezet az illeszkedést illetve az alaptípusok igények szerinti átalakítását mutatja be az értékes faluképi környezetben. A kötet sematikus, közérthető ábrákat tartalmaz az ésszerű értékmegtartó korszerűsítések és bővítések lehetőségeiről. „Jogos lehet az elvárás, hogy egy ilyen kötetet végül megvalósult, mintaértékű példák illusztráljanak. Sajnos az ilyenek ma még nem általánosak. Helyesen felújított régi házat már szerencsére gyakrabban látni, de a bővítés ritkán sikerül jól. Reméljük, hogy útmutatónk segíteni fog hagyományos házaink felértékelődésében, és hosszabb távon inspirálója lesz majdani jó, követendő példáknak”- olvashatjuk a kötet utószavában.
A magyar és román nyelven megjelenő kiadványok ingyenesek, a közlejövőben építészeknek szóló rendezvényeken és Tusványoson fogják népszerűsíteni, a polgármestereken keresztül eljuttatják valamennyi önkormányzathoz, a kistérségi társulások honlapján pedig elektronikus formában érhetők el.

Építészeti útmutatók - 6.