MAKOVECZ-ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA – Az egyetértésből született siófoki evangélikus templom

Makovecz Imre születésének 80. évfordulóján a Magyar Kormány határozatban rögzítette, hogy a Mester életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, melynek megóvása és gondozása, a jövő nemzedékekkel való megismertetése kiemelten fontos és szükséges feladat. Cikkünkben a megújuló épületek sorából a siófoki evangélikus templom sorsát mutatjuk be, a tervezésben és építésben jelen lévők visszaemlékezései alapján.

Minden elbeszélő, aki jelen volt a templom tervezése és építése során, egy csodálatos, minden felmerülő nehézség ellenére felemelő építésélményről mesél, mely itt a földön a legalkalmasabb emberek találkozásának, és tisztelettel-szeretettel teli együtt munkálkodásának köszönhető.

Az építkezés motorja Józsa Márton nyugdíjazott evangélikus lelkész volt, aki 1985-ben érkezett Siófokra, keresztfiát, Fabiny Tamást helyettesíteni. Fabiny Tamás segédlelkész az év júniusában tájékoztatta dr. Káldy Zoltán püspököt arról, hogy a siófoki Városi Tanács telket kínált a helyi evangélikus gyülekezet számára, templomépítés céljából. Józsa Márton tudott a templomépítési tervekről, de fel sem merült benne, hogy ő maga fogja felépíteni Makovecz Imre első templomát, mígnem 1985. október 31-én egyeztetésre nem hívta dr. Gáti István tanácselnök a templomépítéssel kapcsolatban…

„Makovecz Imre több helyen elmondta, hogy ez a templom úgy épül, ahogy egy templomnak épülnie kell. Józsa Márton csinált egy kis tábori oltárt, egyszerűen fából, amin mindig volt virág. És minden reggel, mielőtt megkezdődött a munka, Józsa Márton odavitte a munkásokat az oltárhoz, elmondott egy rövid imádságot, és elénekeltek egy éneket, aminek az a refrénje, hogy „Hozd idején segítséged, ó, Jézusom!”. Ez belső hitvallása is volt Marci bácsinak, hogy a segítség mindig idején érkezik, nem előbb és nem később. És valóban, a legváratlanabb helyekről, rengeteg embertől érkezett segítség és adomány.” (dr. Fabinyi Tamás)

Szöveg: Harmath-Gyetvay Enikő
Fotók: Kravár Ágnes, Csernyus Bence
Archív fotók: dr. Fabinyi Tamás
Építészet: Makovecz Imre (1986-1990)
Felújítás tervezője: Kravár Ágnes (2017−2021)

A teljes szöveg az Országépítő folyóirat 2021/4-es számában olvasható. A lap beszerezhető ITT.