Római katolikus templom, Marosvásárhely – Esztány Győző

Esztány Győző építész (templomavatáskor elmondott) köszönő beszéde

Szeretettel köszöntöm minden ünneplő testvéremet

Mint a templom építész főtervezője szólnék egy pár szót a templom tervezési alkotási folyamatáról, és az építészeti, formai világáról.

Emlékszem hogy nagy örömmel láttunk neki Istvánnal a templom és közösségi ház megálmodásának.

Volt egy vízióm, hogy a templom és a közösségi ház között, létre kellene hozni egy udvart, a kolostorokhoz hasonlóan, a szabadtéri közösségi foglalkozásokhoz. A három egységet: a templomot, az udvart és a közösségi házat szerettem volna egy közös egységbe formálni, ezért rendeződnek egy nagy ívbe, három oldalról. Ebben az ívben a megújult életet jelképező tojás-forma van jelen, amely a történelmi erődtemplomainkhoz hasonlóan három oldalról zárja az épületegyüttest. Szent Család templom lévén, a körtemplomot nála alacsonyabb családi házakat idéző formák veszik körül. A közösség igazi megélését, és a liturgikus eseményekhez való közelséget, szolgálja a körforma.

A templom fontos eleme a fentről áradó természetes fény és az “Égre” való nyitottság. A templom mint a személyes és a közösségi imádság TERE lehetőséget teremt a párbeszédre ISTEN és EMBER között, Makovecz Imre gondolatával élve: ÉG és FÖLD között, ezért az épület alsó részei nagyon FÖLDIEK, súlyosak, mintha a földből nőnének ki az ÉG felé, ezért használtam itt vaskos falakat és követ. Az építmény felső, tető alatti részei pedig fából formáltak, részletgazdag mívességük és kifejező “könnyedségük” által mintha az ÉGBŐL ereszkedtek volna le a FÖLDRE.

A kő és a vastag falak használatával, egyházunk évezredes jelenlétét, történelmi erejét kívántam megjeleníteni. Törekedtem az egyszerű, természetes, helyi, hagyományos és időtálló építőanyagok használatára.

Összefoglalva:

A templom tervezésénél a két legfontosabb kítűzött feladom:

Első: Az EMBER és ISTEN, EMBER és EMBER közötti párbeszéd külső feltételeinek a megteremtése olyan építészeti eszközökkel mint ARÁNY, ANYAG, FORMA, ÉS FÉNY,

Második: Az ÚJAT úgy létrehozni hogy ŐRIZZE A MÚLTAT.

Köszönet:

Mivel a tervezési folyamat nem egyszemélyes alkotás és munka, ezért köszönettel tartozom és köszöntöm mindazon munkatársaimat és társtervező kollégáimat, akikkel közösen hoztuk létre a templom terveit. Nagy hála és öröm van a szívemben minden ember iránt, aki tettel vagy imával hozzájárult a templom felépüléséhez.