Filmvetítés Visegrádon

A Zajtifilm és a Filmbarát Stúdió egész napos, maratoni vetítése lesz a visegrádi óévbúcsúztató program keretében a Duna Moziban 2019. december 30-án 10-18 óra között.
Itt, elsőként bemutatásra kerül az idei Visegrádi Építésztáborról készült rövidfilm is.
A hagyományos városi óévbúcsúztató része, amely disznóvágással kezdődik a rendezvénytéren, ahova mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

A filmvetítés tervezett programja:

10.00-10.30 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai
Nagypapa és unokája vízre szállnak. A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget megannyi érdekességével ismerkednek meg az evezős túrán.

Építészeti témájú filmek:
10.30-11.20 Az építészet Bartókja-Medgyaszay István
Medgyaszay István művészi meggyőződése volt, hogy az egyetemes értékekhez az egyénin és a nemzetin keresztül vezet az út. Célja az építészetben nem kevesebb volt, mint létrehozni egy magyar formanyelvet, stílust a keleti gyökerekhez visszanyúlva.
11.20-12.20 A visegrádi építésztáborok 2014-2019
Fiatal építészhallgatók az 1980-as évek táborait fel-és megelevenítve, kétkezi munkájuk eredményeit és a közben szerzett tapasztalataikat, élményeiket mutatja be a film.
12.20-13.03 Belül kell felépíteni a házat- Faluház-építés és közösségfejlesztés
Az 1970-80-as évek Makovecz Imre építész és a szakmamegújításon dolgozó népművelők közös tevékenysége a magyar művelődéstörténet kellően fel nem dolgozott, homályos időszaka. A Nyitott ház mozgalom, a Faluházak építése, a közösségfejlesztés, egyesületek alapítása, a helyi társadalom megmozdítása, a településfejlesztés, a főépítészi tevékenység hatása máig nem tudatosult.
Mi maradt meg ezekből a tevékenységekből, törekvésekből? Milyen gondolat, eszme irányította ezeket az embereket? Mi változott?
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy feldolgozhassuk, mi is történt, mi maradt, mi az, “ami átvihető a túlsó partra…”
13.03-13.18 Kampis Miklós 75 éves
13.18-13.47 Kincseskert
Mátramindszenten egy kis mátraaljai településen lakik Mária néni, aki közösségi házat kívánt kialakítani kúriájából. A kúria kertjébe önkéntesek érkeznek kalákázni, ahol Kuklay Antal (Tóni atya) vezetésével a Mens Sana Alapítvány egy meditációs központot kíván felépíteni. Tóni atya úgy tartja, hogy “az ember csak akkor lehet boldog, ha munkájával, áldozatával a közösségnek hasznos tagjává válik”. A dokumentumfilmben a csapat élményéről, működéséről, a munkáról mesélnek a kaláka résztvevői.
13.47-14.37 Fürdőkaláka
Évtizedes múltja van Erdélyben annak a kezdeményezésnek, ami elhanyagolt, elfeledett gyógyforrások, fürdők újraélesztését tűzte ki céljául. Egy tábor mindennapjait követjük végig kameránkkal.

Válogatás a Makovecz kormányprogram felújított, megépült épületeiből:
14.37-15.06 Kakasd, Faluház
15.06-15.19 Kolozsvár, református templom

Dokumentumfilmek
15.19-16.02 Autóstoppal a szabadság felé- Autóstoppos magyarok lengyel földön
Az 1960-as évek elején lazultak Magyarországon is az utazással kapcsolatos szabályok. Megnyíltak a határok, a vízumkötelezettséget feloldották. Megindult a környező országok felfedezésére.
A fiatalok számára a legvonzóbb célpont a “szabadság földje”, Lengyelország volt.

Portréfilmek:
16.02-16.37 Szeptember katonája – Nizalowski Ernő
A film a majdnem száz évet megélt, lengyel és magyar felmenőkkel rendelkező katonatiszt életét mutatja be, bepillantást engedve a XX. század történelmébe és a lengyel-magyar kapcsolatokba.
16.37-17.37 Zajti Ferenc – Portrémozaik
Zajti Ferenc (1886-1961) festőművész, író, orientalista, őstörténet-kutató. Életművének jelentős része elkallódott illetve eltűnt. A film kísérletet tesz – az eddig fellelhető dokumentumok alapján – egy töredékeiben megmaradt életút rekonstruálására.
17.37-18.21 „Eljutni embertől Emberig” – Balipap Ferenc
Dr. Balipap Ferenc szociológus, szociálpolitikus, népművelő, közösségfejlesztő a gyulaji poros faluvégtől igen mozgalmas, tartalmas életutat járt be, sok-sok helyen nyomot hagyva maga után.