HELY-es, KOR-szerű építészet – Turi Attila előadása

2022. október 27-én, csütörtökön, 17 órakor a MÉSZ Székház Ybl termében Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke HELY-ES, KOR-SZERŰ ÉPÍTÉSZET címmel tart előadást a MÉSZ Csütörtöki Iskolájában.

„Kor-szerű és Hely-es építészet. Mit értünk ez alatt? Ma minden építész mondandójában szerepel a „kortárs” és a „hely szelleme” (Genius Loci) kifejezés, ugyanakkor ezek sokszor – a legtöbb esetben – csak magyarázatok, önigazolások, elnézve a hasonló érvrendszerrel előadott épületek megjelenését, környezetbe illesztését (vagy idegenségét), korszerűségét (vagy divat követését), tartalmilag „képtelenségét” (közösségi impulzusát). A kor, a hely kifejezése, a közösség (család, nemzet, világ) lélekformálásával együtt (amely az épület és a környezet harmonikus viszonyának kulturális üzenete) az, a lényeg, amely egy (építészeti) műalkotás valódi tartalmát adja. Ezek a fogalmak nem pusztán szellemi tartalmakra, de erkölcsi magatartásra utalnak, mert a kettőnek együtt kell haladnia ahhoz, hogy a XXI. század legfontosabb impulzusát, a jóra való tett-akarat impulzusát közvetítsék, elősegítsék, elültessék, s ne pusztán az önkifejezés eszközei legyenek. ”

Az előadásokon való részvétel, kreditpont kiadása nélkül ingyenes, és bárki számára nyilvános.
Előzetes regisztráció: https://forms.gle/gfVBRsUiCaeN2TgD7
Az előadáson való részvételért kamarai kreditpontot lehet kapni.