Lechner Tudásközpont ‘3D alapú adat infrastruktúra kialakítása’ projektzáró rendezvénye – Sajtóközlemény

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projekt zárórendezvényére 2023. június 29-én kerül sor Budapesten. Az európai uniós finanszírozású projektben tizenegy, egymással is kommunikáló online szakrendszer készült.

Közműtérkép, térinformatikai alaptérkép és statisztikai adatok elemzési lehetősége segíti az egykapus, digitális felületre került közműegyeztetési, terület- és településrendezési folyamatokat, hozzájárulva az adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A fejlesztések hatékony és felhasználóbarát ügyintézést tesznek lehetővé az érintett felhasználók számára. A projekt vissza nem térítendő
támogatási összege 10,541 milliárd Ft.

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatásból megvalósult közszolgáltatásfejlesztési projekt konzorciumvezetője a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként működő Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, konzorciumi tagjai pedig a NISZ Nemzeti Infrastruktúra Szolgáltató Zrt. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A 2015-ben indult projekt célja – új szakrendszerek létrehozásával és már régóta működő alkalmazások korszerűsítésével – az épített környezethez és a térségi tervezéshez kapcsolódó ügyintézés átfutási idejének és költségének csökkentése, ezáltal a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése és az ország versenyképességének növelése. A megvalósítás az E-építés keretrendszer–innovációval a magyar emberek szolgálatában című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosítószámú projekttel szoros együttműködésben zajlott.
Az egységes keretrendszerbe integrált, az elektronikus közműegyeztetés egyablakos platformjaként működő e-közmű térinformatikai alkalmazás (e-közmű), az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR), illetve a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA) online térkép és kapcsolódó webes alkalmazás létrehozása mellett teljeskörűen megújult a már 1998 óta működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR). Sikeresen bevezetésre került az építkezés előtt állóknak segítséget nyújtó Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK), a családi házak építéséhez kapcsolódó költségadatok kezelését támogató Építőipari Tételes Költségadatbázis (ÉTKA), valamint a Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK) egyeztető felülete. Elkészült továbbá a Nemzeti Ingatlanberuházási Helyszínkereső (NIH) döntéstámogató térinformatikai alkalmazás. Mindezek mellett létrejött a Műszaki Irányelv Program (MIP) elektronikus nyilvántartása, az Állami Középület Kataszter (ÁKÉK), továbbá az építkezőket és lakóingatlant keresőket segítő Lechner Mobil Applikáció (LMA).