„Makovecz Imre kormányhatározat”

A Magyar Kormány határozatot hozott 2022/2015. (XII. 29.) számmal „Makovecz Imre életművének gondozásáról”

Ebben – többek között – az alábbiak szerepelnek:

A Kormány

  1. egyetért azzal, hogy Makovecz Imre életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, amelynek megóvása, gondozása kiemelten fontos, ennek érdekében …kiemelt feladatként kezeli a Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését.

  1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket Makovecz Imre egyes alkotásainak műemlékké nyilvánítása érdekében;

  1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a Makovecz Imre életművét képező egyes ingatlanokkal kapcsolatban az épületek funkcionális felhasználásának felmérése érdekében gondoskodjon megelőző vizsgálat elvégzéséről;
  2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 8. pontban foglaltak teljesítését követően dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az épületek felújításával, megvalósításával kapcsolatos intézkedések ütemtervét…

 

2016-ban némileg módosították a kormányhatározatot, de a lényegét tekintve jelentős változás nem történt, így a felméréseket követően megindult a mellékletben szereplő épületek felújítása és a meg nem valósult, eredeti Makovecz Imre által készített vázlatok, tervek megvalósítása, megépítése.

Első körben 19 projekt kapott támogatást:

Bagodon a Faluház felújítása

Bakon az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Faluház” felújítása, korszerűsítése

Budapest-Rákoskerten a „Mennybemenetel” ökumenikus templom építése

Csíkszeredán, a Kápolna építése a Tolvajos tetőre

Jászkíséren a Művelődési ház felújítása

Kakasdon a „Faluház/Tájház” felújítása

Makón a  „Hagymaház” felújítása és kapcsolódó beruházások (Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója),valamint a József Attila Városi Könyvtár bontása/építése és környezetének rehabilitációja

Mártélyon a Boldogasszony házacska építése

Neszmélyen a Launai Miklós Református Iskola felújítása

Pakson a  Római katolikus templom felújítása

Sárospatakon a Művelődési Ház és Könyvtár felújítása

Siófokon az Evangélikus templom felújítása

Százhalombattán a Római katolikus templom felújítása

Szigetváron a Vigadó épületének felújítása, a funkcióbővítés II. üteme

Temesváron az  „Új Ezredév” Református Központ építésének befejezése

Tyukodon az Általános Iskola teljes rekonstrukciójának  II. üteme

Visegrádon a Magyar László tornacsarnok felújítása, korszerűsítése

Zalaegerszegen pedig a Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál kapott támogatást.

A magyar építészet – nemzetközi viszonylatban is – legjelentősebb építészének munkái 30-40 évvel ezelőtt épültek, az akkori kor követelményeinek és kivitelezési tudásának megfelelően. Legtöbbjüket nem ápolták, kezelté, elmaradtak a szükséges karbantartások, illetve maga a törvényszerű anyagromlás is elkerülhetetlenné tette az állagmegóvást. A kormányhatározat erre biztosít anyagi keretet.

Már a tervezési munkák során kiderült, hogy az igényfelmérések és a tervezés közt eltelt egy év alatt jelentősen megemelkedtek a kivitelezési árak, illetve a vizsgálatok közben sok helyen előre nem tervezhető, komoly költségekkel járó, plusz feladatok is adódtak. Ezt a helyzetet orvosolja a napokban megjelent 1748/2017. (X. 25.) Kormány határozat, amely az idei és jövő évi forrásokat is nevesíti, újabb épületeket vonva be a programba.

A közeljövőben az első kormányhatározat szerinti felújításokkal, építésekkel kapcsolatos híreket osztjuk meg az olvasóval, hetenként különböző helyszínek történéseit mutatva be. Jelenleg majdnem mindenütt elkészültek a kiviteli tervek, Bakon, Bagodon már folynak a munkák, várhatóan az év végéig be is fejezik a felújítást. Makón folyik a Könyvtár építése…