Makovecz Imre Vándoriskola – Felvételi 2023

A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája felvételt hirdet fiatal építészek számára. Olyan pályakezdők jelentkezését várjuk, akik önálló tervezői, vállalkozói ambícióval rendelkeznek, az építészeti tervezést magas színvonalon kívánják művelni és a Kós Károly Egyesülés építész mestereitől szándékoznak tanulni. A felvetteket októbertől alkalmazzuk.

A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építészeti tervezéssel, kertépítészettel, kivitelezéssel foglalkozó cégek és magánszemélyek találhatók. Az Egyesülés egyik intézménye a Vándoriskola, egy olyan hat féléves posztgraduális mesterképző, ahol a szakma gyakorlati részét a Kós Károly Egyesülés tervezőirodáiban – építész mesterek irányításával – munkaviszonyban lehet elsajátítani a szerkesztői, feldolgozói és önálló tervezési feladatokon keresztül. A vándorépítészek e mellett elméleti képzésen (előadások, tervezési pályázatok, táborok, szakmai kirándulások) is részt vesznek.

A pályázat részvételi feltétele a mellékelt feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó eddigi fontosabb munkáit tartalmazó portfólió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel.

Pályázat és portfólió beadása: 2023. augusztus 29. (kedd) 16 óra, Triskell Kft., 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.

Személyes meghallgatás: 2023. szeptember 2. (szombat) 10 óra, Magyar Művészeti Akadémia, 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.

További információk, konzultáció: Terdik Bálint, Triskell Kft., 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25., tel.: 06 70 451 0246, e-mail: terdik.balint@triskell.hu

FELVÉTELI KIÍRÁS

Nagypáli a zalaegerszegi agglomeráció tipikus aprófalvas települése volt a XX. század végéig, amikor is az önkormányzat egy új szemlélettel egy Lakóliget kiépítését és a Megújuló Energiaforrások Innovációs Központjának megvalósítását tűzte ki célul a jövő fő fejlődési irányának. Ennek a döntéssorozatnak és a sikeres pályázatoknak eredményeként ma a település nagy része a falusias jellegből inkább a kertvárosias irányba terelődött, az új bekötözők száma megközelíti az eredeti lakosságét, a környező településekkel szemben az elmúlt évek során jelentősen megugrott az új építkezések és az ingatlanbővítések száma. Eddig is konkrét jövőkép alapján fejlődött ki a mai állapot, érdemes tehát átgondolni a fejlesztés további lehetőségeit is.

A tervezés helyszíne a településen belül opcionálisan választható, a fiktív és elméleti jelleg helyett a tervező szabadsága az optimális helykijelölés bizonyos keretek között. Az aktuális településrendezési előírások éppen felülvizsgálat és módosítás alatt vannak, így a téma aktuális a lakosság és a településvezetők körében is.

I. helyszín: a lakópark északi oldalán húzódó 74148 sz. út a 74 felé vezető, a falut nyugat-kelet irányban átszelő főutca, az Ady Endre utca túloldala. Jelenleg üres, jellemzően dimbes-dombos mezőgazdasági terület (TFT 5. fejlesztési terület)

II. helyszín: a lakópark déli irányú folytatásaként az egykori Rózsakert helyszínéül szolgáló, mára elburjánzott növényzettel fedett HRSZ 033/1 terület, amit erdősáv övez (TFT 2. fejlesztési terület)

III. helyszín: a település északi részén, a Lakhegy-Egervár felé vezető hegyi út (Petőfi Sándor utca) mentén, a temető és a víztorony oldalán, a boronapincesorral szemközti völgybe lefutó, kiváló panorámával rendelkező terület (TFT 7. fejlesztési terület)

A Település Fejlesztési Terv (TFT) letölthető ITT.

A tervezési feladat alapvetően egy emberléptékű lakótér megalkotá

sa egy települési szövet folytatásaként, csoportos elhelyezésben az előremutató közösségi szempontok és az ökotudatosság figyelembe vételével. Koncepcionális kérdés az egyes lakóegységek száma, azok elhelyezésének viszonya az élhetőség és fenntarthatóság érdekében. Fontos kérdés az élettér kialakításánál a közösségi tevékenységek és a privát, intim terek kialakításának összhangja is, illetve az egymáshoz való kapcsolódási pontok meghatározása. Javasolt három különböző életkorú és élethelyzetű család (a – 20-30 éves, pályakezdő szingli vagy egy gyerekes pár, b – 30-60 éves többgyerekes nagycsalád, c – 60 év feletti egyedülálló vagy nyugdíjas házaspár) ideális lakóterületének kialakítása és egymással való harmóniájának megteremtése a telepítés során a Településképi Arculati Kézikönyv figyelembevételével. A jelenleg hatályos HÉSZ betartása nem kötelező, annak módosítása a javaslat része lehet.

A tervezési feladat:

– Adj javaslatot egy dinamikusan fejlődő kis település következő évtizedeit meghatározó alacsony intenzív beépítésére a természeti tájat és az itt élők nyugalmát megőrizve!

– Készíts funkcionális sémát az egyes in

gatlanok belső kialakítására és kertkapcsolatára! A tájépítészet egyenrangú a magasépítészettel ebben a környezetben…

– Jelenítsd meg grafikai eszközökkel és írd körbe az előremutató, ökologikus területhasználat és önellátó településrész víziódat!

Javasolt beadandó munkarészek:

– A helyszínt bemutató M=1:500 vagy M=1:1000 léptékű telepítési helyszínrajz,

– A tervezett beépítést egységben ábrázoló térbeli ábra (utcakép, axonometria, szabadkézi hangulatrajz, montázs, 3D modell),

– A tervezett épületeket bemutató M=1:200 vagy M=1:100 léptékű funkcióséma és arculati képet mutató homlokzat,

– Szöveges bemutatása a tervezési koncepciónak (nem műszaki leírás, inkább a hangulat és a körforgás körbeírása),

– Opcionális, javasolt elem a makett építése.

A pályázat részvételi feltétele a feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó fontosabb munkáit, alkotásait bemutató portfólió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel.

A tervezési helyszín közös bejárásának időpontja: 2023. augusztus 4. 10 óra

Információ a bejárásról: Fülöp Tibor főépítész +36 20 203 9625