Országépítő folyóirat 2023/2 – Előszó

„Össze kellene szednünk az ország minden részéről a széjjelszórt köveket, hogy azokkal a magunk képére építhessünk.”

Kós Károly: Régi Kalotaszeg, 1911.

Kós Károly több mint száz éve elhangzott szavai ma is aktuálisak és feladatot adnak nekünk, főként, ha folyóiratunk Építészet – Társadalom – Környezet mottójának megfelelően témáinkat az építészetnél tágasabb körből merítjük. A mottónkban megfogalmazott gondolat szerint a környezet és a társadalom közötti egyensúly megtartásának eszköze az építészet, amit ehhez méltó felelősséggel kell művelnünk. Az épített környezet létrehozása mellett Kós gondolata a belső, szellemi minőség építésére is vonatkoztatható, amelyben a családi és társadalmi környezet mellett kiemelkedő szerepe van az oktatásnak, illetve a nevelésnek. Folyóiratunkban folyamatosan mutatunk be a szerves gondolkodás elvei alapján megépült oktatási épületeket a bölcsődétől az egyetemig. Ezek egyrészt mintát adhatnak tervezőnek és építkezni vágyó közösségeknek egyaránt, másrészt megerősítést nyerhetünk belőle a kötelező minimumlecke felmondásán túlmutató építészeti gondolatok megvalósíthatóságára.
Mostani számunkban egy Biatorbágyon felépült új általános iskolát mutatunk be a címlapon, majd külön cikkben olvashatják Pap Gábor művészettörténész méltatását az épületről. A biatorbágyi iskola jó példa arra, hogy építészként a felelősségünk és lehetőségeink jóval nagyobbak a szellem nélküli, csak a funkcionális és energetikai követelményeket teljesítő házak építésénél. Utóbbi két, folyamatosan változó igény kielégítésének alapvetőnek kell lennie, mondhatni, a tervezés még csak utána kezdődik. Örök igény viszont, hogy a gyermekeknek szánt terek a saját kultúránkat, hovatartozásunkat közvetítsék, hisz ez az időszak az egyéni és közösségi identitás kialakulásának fontos szakasza, amikor a kevés nem elég. Ez kell ahhoz, hogy a következő nemzedék is képes legyen összeszedni az ország minden részéről a széjjelszórt köveket. Kodály szavaival szólva: „A kultúrát nem lehet örökölni, azt minden nemzedéknek újra és újra meg kell szerezni.” 

A 2023-as előfizetés megrendelhető ITT.