OSSKÁR-díj 2022 – Pályázati felhívás

Osskó Judit, a Díj alapítója és az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) 2022. évben ismét országos, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet. Építész tervezők Magyarország területén megépült és 2018. január 1. után átadott épülettel pályázhatnak 2022. április 15-ig.

Olyan új építészeti alkotásokat, együtteseket keresünk, amelyek illeszkednek a település, a táj szelleméhez, rendezik, és nem zaklatják tovább meglévő természeti és épített környezetünket. Olyan kiemelkedő színvonalú műveket szeretnénk díjazni, amelyekben a vezető szerepet a humánum, a harmónia és a minőség képviseli. A beküldött épületeket, együtteseket ezért tágabb környezetükkel együtt kívánjuk értékelni, hiszen a Díj odaítélésének legfontosabb szempontja, hogy az új létesítmény szerves része legyen az adott település táji és épített környezetének.

A részvétel feltételei
a) Pályázni lehet bármely magyar építész által tervezett és Magyarországon 2018. január 1. óta átadott új épülettel, jelentős bővítéssel, ill. felújítással.
b) A pályázat nevezési díja: 10.000 Ft / nevezés, mely nem visszatéríthető (kérjük átutalni: Magyar Főépítészek – OFK – Egyesület 10400951-50526766-56491004 sz. számlára).
c) A pályázat beadásához a pályázati adatlap kitöltése és a nevezési feltételek elfogadása szükséges. A pályázó aláírásával igazolja, hogy a megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A beadott pályázattal kapcsolatban a Kiíró hiánypótlást kérhet.
d) A pályázaton történő részvételhez magánberuházás esetén az építtető hozzájárulása szükséges.
e) A Pályázaton olyan természetes magánszemély építész tervező indulhat, aki a pályázatra beadott épület tervezője, és a pályázat feltételeit magára nézve kötelezően elfogadja (több tervező esetén a feltételek minden tervezőre érvényesek). A pályázó a pályázat beadásakor nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.

Kizáró okok
Nem vehet részt a pályázaton az, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz. Amennyiben a pályázó a Bíráló Bizottság tagjának hozzátartozója, munkatársa, egy éven belül közös tervpályázatban vagy építészeti műben szerzőtársa vagy munkatársa volt, illetve aki tag vagy vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságnál, amelyben a Bíráló Bizottság tagja tag vagy vezető tisztségviselő, a tag jelzi az érintettséget, és nem vesz részt az adott épületről történő szavazásban.

Pályázat díjazása
Az OSSKÁR-díj összege bruttó 1.000.000.- Ft.
A Kiíró fenntartja a lehetőséget a díjazás módosítására, vagy a díj ki nem adására.

Bíráló Bizottság
Elnök:
Salamin Ferenc Ybl-díjas, Az Év Főépítésze-díjas építész, akadémikus, az OFK elnöke
Tagok:
Benczúr László Ybl-díjas, Príma Primissima-díjas, Csonka Pál díjas, Lovagkereszttel kitüntetett építész
Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas, Az Év Főépítésze-díjas építész, akadémikus
Hegedűs Péter Ybl-díjas, Pro Architectura-díjas építész
Dr. Meggyesi Tamás professzor emeritus, Ybl-díjas, Széchenyi díjas építész
Osskó Judit Ybl és Príma-Primissima-díjas építész, a Díj alapítója
Patonai Dénes DLA professzor emeritus, Ybl-díjas, Príma-díjas, Csonka Pál-díjas építész

Pályázatra beadandók
a) Pályázati anyag
A pályázati anyagot elektronikusan, az osskar@foepiteszek.hu e-mail címre eljuttatva kell benyújtani.
A pályázati anyag legalább az alábbiakból álljon:
– helyszínrajz a környezet ábrázolásával (pdf)
– további építészeti tervek a megértéshez szükséges részletességgel (pdf)
– fotók az épületről, 6-12 db (jpg, 3600-4800×2400-3600 pixel), melyből legalább 2 db a környezetet is ábrázolja
b) Nyilatkozatok, engedélyek
– Jelentkezési lap
– Részvételi és szerzői nyilatkozat
– Építtetői nyilatkozat (szükség esetén)
c) A pályázat beküldése és kapcsolat: osskar@foepiteszek.hu címen (Lőrincz Anna titkár).

Határidők
A pályaművek beadása: 2022. február 15 -tól – 2022. április 15-ig.
Eredményhirdetés és díjkiosztás várhatóan: 2022. június, Pesti Vigadó

A Pályázat értékelésének folyamata és eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság az előválogatás után mindegyik díjazásra méltó épületet a helyszínen is megtekinti, és ezután hozza meg végső értékelését.
A Pályázat díjazottja az eredményhirdetésen kerül nyilvánosságra.
Az eredményhirdetés pontos időpontja és helyszíne a foepiteszek.hu/osskar-dij weboldalon lesz látható. Amennyiben a pályázati épületnek több tervezője van, a pályázóként megadott tervező veszi át a pályázati díjat.

Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a pályázati épület fényképeit az építész és a fotós nevének feltüntetésével Kiíró referenciaként használhassa.

A Pályázati kiírásban rögzítetteket a Kiíró előre nem látható okok miatt megváltoztathatja.
A pályázáshoz sok sikert kíván az OSSKÁR-díj Kiírója és Bíráló Bizottsága.
További információ foepiteszek.hu/osskar-dij