Salamin Ferenc kiállítás – munkák, alkotótársak, tanítványok

Salamin Ferenc életművének bemutatása több szempontból is fontos és időszerű napjainkban. Az általa képviselt építészeti gondolkodás, tökéletességre való törekvés és széleskörű szakmai cselekvőképesség nagyon hiányzik a hazai építész közéletből, köztudatból. A relatív ismeretlenség, alulreprezentáltság – mondhatjuk, hogy szerénység – mögött azonban hatalmas életmű és oktatói, közéleti aktivitás rejtőzködik, ami a szakmai közönségen túl szélesebb körben is érdeklődésre tarthat számot, elsősorban a megvalósult épületek révén.

Salamin Ferenc életműve egységes, de nem abból a szempontból, hogy kizárólag egy formakísérlet megvalósításának van alárendelve. Alkotói korszakai szervesen épülnek egymásra, következnek egymásból. Minden korszaknak van egy önmagán túlmutató jól bemutatható mondanivalója.
Az indulást a nyolcvanas évek kialakulatlan, de forrongó világa, Makovecz Imre egyed(ül)isége határozta meg. Az építés jóval több volt önmagánál, kifejezte a világnézetet, a közösség erejét, a hely szellemét, az egységes Kárpát-medencei gondolatot. Az indulás máig meghatározza az építész gondolkozását építészetről, múltról, emberi kapcsolatokról. Ezen értékekhez való következetes ragaszkodása mellett a minőség iránti elkötelezettsége a másik – az életművet egységessé tevő – meghatározó jellemvonása.

A szerencsi főépítészi megbízatás a kilencvenes évek közepétől mind több Tokaj-hegyaljai munkát hozott számára, ahol a helyi (építészeti) identitás megőrzése, illetve értő folytatása volt a saját magának kijelölt feladat. Így az első tizenöt év klasszikus, „makoveczi”, szerves építészeti formavilágát az ezredfordulótól a Tokaj-hegyaljai karakter kutatása, megértése és értő módon, de mindig indirekt, mondhatni művészi, de sosem öncélú folytatása váltotta fel.
Napjainkra Salamin Ferenc építészete egy olyan csendes, méltóságteljes építészetté nemesült, amely figyel a genius locira, de játékosságával mégis mindig frissnek hat. Építészete tökéletesen alkalmas a „magas építészet” és az általános közízlés között a napjainkban tapasztalható hatalmas szakadék áthidalására.

Salamin Ferenc szakmai életének szerves, és elengedhetetlen része a tanítványokkal, és a munkatársakkal közös tevékenység. Életműve „építészettörténeti léptékben” is bemutatható a mesterek és a tanítványok folyama képezte szerves egységben, illetve a kollégákkal közös munkákban, vagy akár a szélesebb szakmai közélet alkotó közegében.

Napjaink – spontán folyamatok által uralt – építészeti közéletében elengedhetetlen fontosságú felmutatni Salamin Ferenc fent bemutatott életművét, az alkotótársak és tanítványok munkáival keretbe foglalva, hogy a szélesebb érdeklődő közönség számára érthetővé váljon a valódi szerves építészet.
A kiállításon a saját munkái mellett helyet kapnak az alkotótársak és tanítványok munkái is, illetve „fűszerként” a tervezés folyamatába betekintést engedő szabadkézi vázlatok is láthatóak lesznek.

A megnyitó időpontja: 2018. április 6. (péntek) 17 óra
A kiállítás helyszíne: Vigadó Galéria, alagsori kiállítóterem (Pesti Vigadó, Budapest V., Vigadó tér 2.)