Tudatosan az értékek között – beszélgetés

„Látva a körülöttünk zajló eseményeket, környezeti folyamatokat, tapasztalhatjuk, hogy komoly baj van mind a természeti, mind a társadalmi és művészeti értékek körül, és mindannyian érzékelhetjük, hogy változtatni kell eddigi életvitelünkön, magatartásunkon, a környezetünkhöz való hozzáállásunkon.

A visegrádi Moziba összehívott beszélgetés célja, hogy megismerjük a fenyegető problémákat, a már visszafordíthatatlannak és a még menthetőnek látszó környezeti folyamatokat és közösen válaszokat tudjunk adni ezekre. Nagyon fontos, hogy KÖZÖSEN, mert csakis így remélhetünk érdemi változásokat akár szűkebb környezetünkben, akár világszinten. Jó volna, ha minél több ember és közösség ismerné fel a benne rejlő erőt, mely alkotásra és a világ teremtésének folytatására ösztönöz mindnyájunkat. Ha felismerjük ezt az erőt, akkor – reményeim szerint – maga a felismerés már a jó és mértékletes, fenntartható megoldások felé terel bennünket.
Ahhoz, hogy minél nagyobb kitekintéssel lehessünk a világra, olyan előadókat, beszélgetőtársakat hívtam, akik különféle szakterületeken maguk is régóta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel és szolgálatnak tartják, hogy segítsenek megtalálni a válságból kivezető utat.”

Füzes András főépítész

A beszélgetés időpontja és helyszíne:
2022. november 24., csütörtök, 16:00-18:30 – Visegrád, Duna Mozi (Fő utca 34.)

Meghívott előadók, beszélgetőtársak:
Dr. Zlinszky János egyetemi docens NKE / PPKE – fenntartható fejlődés, környezetpolitika
Dr. Patkó Csilla PhD egyetemi tanársegéd BME – ökologikus gondolkodás
Páricsy Zoltán építész, mesteroktató BME, környezettudatos építési szakmérnök
Gergely Antal építész, mesteroktató MATE-TÁJK
Hanczár Zsoltné okl. gépészmérnök, településrendező szakmérnök, közműtervező
Radev Gergő építész, a Nagyapám Háza képzés mentora – innovatív, környezetbarát építési rendszerek

Az idei Országos Főépítészi Konferencia előzményül szolgált a tervezett beszélgetéshez. Figyelmükbe ajánlom az ott elhangzott előadásokat, melyek visszanézhetők a Danubia TV oldalán:
https://www.danubiatv.hu/musorok/orszagos-foepiteszi-konferencia-visegrad