„Tulipánfák tornyán” – Konferencia Csete György építész és Csete Ildikó textilművész munkásságáról

„A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata és Építőművészeti Tagozata, valamint a Csete Alapítvány kétnapos konferenciával tiszteleg egykori tagja, Csete György építész (1937–2016) és felesége, Csete Ildikó textilművész (1940–2018) életműve előtt.

Csete György a magyar organikus építészet egyik alapítója, a Pécs Csoport (1970–1976) vezetője. Munkásságának alapeszméje a magyar anyanyelvű építészet keresése volt, amely a technicizált és uniformizált XX. század végi építészet elleni lázadást jelentette. Gondolkodásában nem kevésbé fontos helyet foglalt el az ökológia és az építészet összefüggéseinek kutatása.
Csete Ildikó művészetszemléletét a gödöllői művésztelep alkotóközösségével való megismerkedése és az 1970-es évek finn iparművészete határozta meg. A gödöllői művésztelepen keresztül a kalotaszegi népművészethez, a finnek révén pedig az európai modernitáshoz kapcsolódott. Műveinek legfőbb témája és motívuma mindvégig a magyar népi textilornamentika művészi fejlesztése, a magyar múlt emlékeinek képzőművészeti-installatív feldolgozása maradt.
Konferenciánk feltárja a két alkotó munkásságának sajátosságait, elemzi művészetük kötődését az organikus építészeti felfogáshoz és koruk modern építészetéhez, művészetéhez… A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárja Cseték, avagy a „népiek” nagy generációja címmel.
A magyar organikus építészeten belül a Csete házaspár életműve önálló fejezet.
A kutatás eddig a megérdemeltnél kevesebbet foglalkozott munkásságukkal.
A Magyar Művészeti Akadémia és a Csete Alapítvány a konferenciával ennek az adósságnak a törlesztéséhez igyekszik hozzájárulni.”
Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja, a konferencia szakmai felelőse

Időpont: 2022. november 29–30.
Helyszín: Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza – Sinkovits Imre Kamaraszínpad

Tervezett program

November 29.

Levezető elnök: Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja
10.00–10.10 Köszöntő – Dr. Richly Gábor PhD, az MMA főtitkára
10.10–10.20 Megnyitó – Salamin Ferenc építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője
10.20–10.45 Egy közös pályakép – Dr. Keserü Katalin PhD művészettörténész, professor emeritus, az MMA rendes tagja
10.45–11.10 Művész szüleim hagyatékgondozása – digitálisan – Csete Örs életútkutató
11.10–11.30 Kávészünet
11.30–11.55 Pécs előtt. Csete György pályájának elfeledett évtizede: 1961–1970 – Dr. Haba Péter PhD művészettörténész
11.55–12.20 Mintából anyagot, anyagból „szellemet”. Csete (Lengyel) Ildikó textiltervei a 60-as évekből – Molnár Mária művészettörténész
12.20–12.45 Szakralitás Csete Ildikó művészetében – Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel

12.45–14.00 Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Keserü Katalin PhD művészettörténész, professor emeritus, az MMA rendes tagja
14.00–14.25 Csete György orfűi Forrásháza – Bali Bettina egyetemi hallgató
14.25–14.50 A tulipánvita Major Máté hagyatékának tükrében – Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa
14.50–15.10 Kávészünet
15.10–15.35 Összetettség és ellentmondás az organikus építészetben – Dr. Zuh Deodáth PhD filozófus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet
15.35–16.00 Csete György organikus építészetszemléletének sajátosságai – Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja
16.00–16.30 Hozzászólások

November 30.

Levezető elnök: Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője
10.00–10.10 A második nap megnyitása – Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője
10.10–10.35 A motívum működése – Dr. Hoppál Mihály DSc néprajzkutató, professor emeritus
10.35–11.00 Csete György és a protestantizmus – Dr. Győri L. János PhD irodalomtörténész, gyűjteményi igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
11.00–11.25 A református templomépítészet elvei és egy megépült példa: Csete György kőszegi temploma – Dr. Lőrincz Zoltán DSc művészettörténész
11.25–11.40 Kávészünet
11.40–12.05 Csete, az „emberépítész” – Dr. Csontos Györgyi DLA építész
12.05–12.30 Nyelvemlékek, jel-emlékek, hajlítások. Csete Ildikó és Csete György nyelvtörténete – Prof. dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár
12.30–12.55 Fénytengely és világító sziromnyelvek. Ornamentika és nemzeti formanyelvkeresés Csete György építészetében – Baldavári Eszter művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa

12.55–14.00 Ebédszünet

Levezető elnök: Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa
14.00–14.25 Csete György íja. Egy személyiség morfológiai értelmezése a tervei alapján – Rácz Zoltán építész
14.25–14.50 Hagyomány és ornamentika a Cseték művészetében – Dr. Jankovics Tibor DLA építész, a Csete Alapítvány kuratóriumának tagja, az MMA rendes tagja
14.50–15.10 Kávészünet
15.10–16.00 Cseték, avagy a „népiek” nagy generációja – kerekasztal-beszélgetés.
Résztvevők: Deák László építész, F. Kovács Attila építész, Jankovics Tibor építész, Kun Éva keramikusművész, Oltai Péter építész.
Moderátor: Sulyok Miklós művészettörténész
16.00–16.20 Hozzászólások
16.20–16.30 Zárszó – Csete Örs életútkutató

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linkre kattintva lehet:
https://forms.gle/5utSSGQUfPaQSM1E7

További információk ITT.