Új felelős szerkesztő az Országépítő folyóirat élén

Az Országépítő folyóirat hamarosan megjelenő, 2021/1-es számát már Csóka Balázs jegyzi felelős szerkesztőként. E lapszám előzetes ajánlójaként az ő aktuális előszavát, illetve az előző lapszám, Dévényi Sándor főszerkesztő által írt előszavát adjuk közre a személyi változások bemutatására.

Különös időket élünk: járvány, népvándorlás, háború… A pandémia első, majd jelenlegi második hulláma felülírta életvitelünk minden apró részletét, csakúgy, mint a korábbi gazdasági kilátásokat. Bár sokan szkeptikusok a mélyebb változásokat illetően, mégis felcsillan a remény, hogy alapvető gondolkodási mintázataink íródhatnak újra. Az már jól látszik, hogy a világjárvány ráébresztette az embereket azokra a drámai hibákra, amelyeket otthonaik és környezetük tervezésekor elkövettek. Új életformánkban felértékelődött az otthon minősége, fájóbb a zöldterület, az átmeneti terek hiánya. Megváltozott a luxus fogalma, melynek alapja most a természet közelsége lett. A szakma újra rácsodálkozik dédapáink szépen megöregedő, felújítható és nem tönkremenő hagyományos házainak jó és racionális építészeti megoldásaira, felismerve, hogy ezek létjogosultsága e megváltozott világunkban is megkérdőjelezhetetlen. Ebben a helyzetben előtérbe kerülhet az a tervezői attitűd, mely divat-, dizájn- és termékorientált világunkban a kultúraközvetítésre, az értékmegőrzésre épít. A 2020-as év mindemellett a gyász éve, az építész szakma doyenjeitől búcsúztunk, akik a jelen és a jövő feladataihoz muníciót adtak számunkra.
De változást hozott ez az esztendő lapunk életében is. Dénes Eszter hét éve felelős szerkesztője lapunknak. Tevékenységével 2013 óta gazdagítja a lapnak a Makovecz Imre alapító főszerkesztő és a korábbi felelős szerkesztők, Gerle János (1990–2010) és Kőszeghy Attila (2010–2012) által meghatározott arculatát. Mivel most új kihívások várnak reá, ezért megválik felelős szerkesztői feladataitól, de továbbra is szerkesztő bizottságunk tagja marad. Dénes Esztert széleskörű műveltsége, irodalmi, művelődéstörténeti képzettsége, építészmérnöki végzettségével kiegészülve képessé tette arra, hogy nyitott, értékorientált lapot szerkesszen. Munkája által a Kós Károly Egyesülés képviselte értékek, a szerves építészeti gondolkodás posztmakoveczi vonulatainak, fejlődésének dokumentálása mellett a XXI. század társadalmi és építész szakmai problémáira is érzékeny lap került az olvasó kezébe. Visszatekintve az elmúlt hét évre, az Országépítő bekerült az EBSCO adatbázisába, így mára a világ jelentősebb köz- és egyetemi könyvtáraiban is kereshető és hozzáférhető digitális formában.
Dénes Eszter egy személyben végezte a lap tartalmi és alaki formalizálását, cikkeket írt és a beküldött cikkeket lektorálta, alakította, a szerzőkkel egyeztetve esetleges bántó vagy téves részeit korrigálta. Szervezte a lap kiadását, a közreműködő szerkesztő bizottság, a korrektor, a fordító és a képszerkesztő munkáját. Törődött a lap kiadásával, odafigyelt nyomdai munkára és a terjesztésre. Mindezt mérhetetlen empátiával, türelemmel és mindannyiunkat inspiráló nyugalommal végezte, amivel a szerkesztő bizottságot is átsegítette a nehéz helyzeteken. Nagyon köszönjük értékteremtő munkáját és a szerkesztő bizottság tagjaként továbbra is számítunk nélkülözhetetlen tevékenységére!
A továbbiakban az Országépítő felelős szerkesztői pozícióját Csóka Balázs építész fogja betölteni, aki eleddig is a bizottság oszlopos tagja volt. Szakmai tevékenységéről az Országépítő 2020/3. számában kaphattunk tájékoztatást. Eredményes munkát kívánunk neki, amelyhez továbbra is kérjük Tisztelt Olvasónk bizalmát és támogatását.

A szerkesztő bizottság nevében:
Dévényi Sándor főszerkesztő


Több mint 20 éve, 2000 körül került a kezembe először az Országépítő a BME Bercsényi utcai Építész Kollégiumában. A Gerle János szerkesztette folyóirat unikális hang volt, a Kárpát-medencei szerves építészet szinte egyedüli megjelenési formája. Makovecz Imre építészete és világképe, majd, amikor később személyesen is megismerhettem, személyes kisugárzása és példamutatása erősen formálta építésszé válásomat. Az újság szerkesztői munkálataiba már halála után, 2012-ben kapcsolódhattam be.
2021 januárjától Dévényi Sándor főszerkesztő felkérésére vállaltam az Országépítő felelős szerkesztői feladatának elvégzését. Az újság ezentúl is a kialakult szerkezettel és tartalommal jelenik meg. Elsődleges feladatunknak tekintjük a helyhez kötődő, organikus építészet, kert- és tájépítészet mellett a szerves, hagyományainkra építő, közösségépítést erősítő gondolkodás bemutatását.
Az idei első számunk Vándorokból mesterek rovatában Dobrosi Tamás építész munkáit mutatjuk be, aki Makovecz Imre munkatársaként kapott lehetőséget Felcsúton a sportkomplexum fejlesztésére, amiért 2020-ban Pro Architectura-díjat vehetett át.
Makovecz Imre születésének 80. évfordulóján, 2015-ben a Magyar Kormány határozatban rögzítette, hogy a Mester életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, melynek megóvása és gondozása, a jövő nemzedékekkel való megismertetése kiemelten fontos és szükséges feladat. Az életmű gondozásáról 2015-ben megjelent Kormányhatározatnak köszönhetően az elmúlt évek során közel harminc, Makovecz Imre által tervezett épület felújítása, megépítése kezdődhetett meg. Cikkünkben két, már átadott épület sorsáról számolunk be: a bagodi és baki faluház felújítását ismertetjük.
Roger Scruton angol filozófus és esztéta szenvedélyes gondolatai az utcabútorok példáján keresztül mutatják meg a kultúra és településkép jelentőségét és lehetséges mélységét.
A Kós Károly Egyesülés három alapító mestere közül 2020. május 11-én Kálmán István is elhagyta ezt a világot, átlépett a szellemi világ kapuján. Makovecz Imrével és Kampis Miklóssal így már fentről követik, és számunkra itt hagyott gondolataikkal, példájukkal segítik munkánkat. Kálmán Istvánról e számunk mellékletében emlékezünk meg, az Ő emlékére készült, ill. saját írásait összegyűjtve.
A 2000-es évek elejéhez képest mára az Országépítő jelen van az interneten és a közösségi médiákban is. Kérem Olvasóinkat, keressenek és kövessenek minket ezeken a felületeken is, és bizalmukkal, támogatásukkal segítsék a továbbiakban is az Országépítő szerkesztőbizottságának munkáját.

Csóka Balázs DLA, építész