Vándoriskola és BME Szerves építészet – Ötletpályázat – 1. részfeladat

A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatot írt ki a Vas megyei Vasboldogasszony Főterének rendezésére. A település az elmúlt 5-10 évben az adott pályázati lehetőségekhez igazítva, egy tudatos faluközpont fejlesztésbe kezdett. Mára elbontásra kerültek az omladozó, lakatlan épületmaradványok, a templom romos kerítése. Emlékpark, játszótér és sziklakert létesült a Polgármesteri Hivatal és a sportpálya közötti területen. Több intézmény energetikai korszerűsítése, a helytörténeti gyűjtemény kiállítása és a temető korszerűsítésének első üteme is elkészült. 2019-ben az egyház a templom tatarozását is elvégezte, azonban a falaknál elfogyott a lendület.
A település központjának utolsó rendezetlen elemei a templom előterében álló buszmegálló, a mögötte lévő tégla lábazatú kerítés, a kavicsos parkoló, illetve az út szélén álló keresztek és szobrok.
A pályázati kiírás szerint a Főtér rendezéséről szóló pályázati munka beadása előtt 3 részfeladatot kell elkészíteni, amelyek terjedelme 1-2 db A4 lap. Első feladatként, amelynek április 15-e volt a beadási határideje, minden pályázónak két falusi templomot kellett bemutatnia és néhány mondatban jellemeznie a hasonlóságokat, eltéréseket (elkerülve a wikipedia adatok bemásolását).
A pályázat 1. részfeladatára 12 db pályamű érkezett. Összességében elmondható, hogy nagyon színvonalas grafikai megjelenésű tablók készültek, helyenként szubjektív, néhol tudományos jellegű elemzésekkel kiegészítve. Az eltérő korú templomok gyűjteménye térben is hatalmas különbségeket mutat, hiszen a jellemzően magyarországi falusi templomok mellett Svájctól, Erdélyen keresztül Korfu szigetéig kapunk áttekintést szakrális gyülekező terekről. Néhány tárgyilagos, adatszerű bemutató mellett jellemzően a személyes élmények és tapasztalások kerültek előtérbe.
Legértékesebb tanulmányoknak azokat tekinthetjük, amelyek saját készítésű fotókkal, rajzokkal lettek ellátva, mert a mély megismerésnek és vizuális elraktározásnak ezek a formái segítenek elmerülni a leendő tervezési feladatban is. Kortárs templomépítészeink közül felvillannak ugyan olyan fantasztikus egyéniségek munkái, mint Makovecz, Medgyaszay és Zumthor, de a választott példák mindegyike jól példázza az egyén háttérbe szorulását a falusi közösség szakrális terének építése érdekében.
Valószínűleg a gyűjtemény másik csoportját képező ősi templomok közül is azok állhatnak korunkban, és képezhetik szerves részét a településeknek, amelyeket hasonló szellemiséggel építettek, és gyakran újjáépítettek a hívek. Ilyen szellemiségben méltón őrzi több száz éve a 600 lelkes Vasboldogasszony település is puritán egyhajós, egytornyos Nagyboldogasszony Templomát.

Az 1. részfeladatot beadták:
Boór Bernadett, Faragó Melinda, Harmath-Gyetvay Enikő, Kristók Attila, Pétery Tamás, Szilágyi Szabolcs és Tóth Bence Péter vándorépítészek.
Holcsek Tamás, Pálvölgyi Ádám, Schlachter Kincső, Szendrey Csongor és Szücs Lilla egyetemi hallgatók.