Trianon 100 – A megújult Kassai vár. Sekan János előadása

„Trianon 100” – tudományünnepi emlékülés Miskolcon – az előadások videó anyaga.
Az Épített Környezet Szakbizottság Bodonyi Csaba DLA és az akkori elnök dr. Roósz András kezdeményezésére alakult a Miskolci Akadémiai Bizottság keretein belül 2018-ban. Szakbizottságunk azóta évente a novemberi tudomány hónapja alkalmából konferenciát szervez, más munkabizottsági – Építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti, településmérnöki-építészeti, tájépítészeti-közterületi, valamint műemléki, építészettörténeti és régészeti – műhelykonferenciák mellett.
A 2020-as emlékévben szerették volna megrendezni a Trianon 100 emlékülést, azonban a világjárvány okozta nehézségekre miatt 2021. november 29-ére tolódott ez az alkalom. A trianoni, jubileumi emlékév kapcsán a leszakadt határon túli építészet bemutatása volt a cél. Hogy a bemutatás visszatekintő, vagy kortárs jellegű legyen, azt az előadók belátására bízták.
A rendezvényt Molnár Katalin építész szervezte, a házigazda Rudolf Mihály DLA volt.
A konferenciára négy régió építészeit sikerült meghívni, akik nagyon gazdag anyagot tártak az érdeklődők elé.
Az emlékülést Bodonyi Csaba DLA nyitotta meg.

Felvidékről hárman érkeztek. Sekan János PhD a rövid életű, ám annál hatalmasabb kassai vár történetéről és annak mai hasznosításáról, bemutathatóságáról vetített terveket, korabeli metszeteket, fotókat, elméleti rekonstrukciós vázlatokat.