Vörös Győző: Machaerus

Megjelent magyar nyelven Vörös Győző ókorkutató világhírű kutatómunkája Machaerus: Heródes Antipász Tetrarcha palotája és Keresztelő Szent János börtöne a Holt-tenger keleti partján, Jordániában. Szentföldi magyar ásatások (2009−2021) címmel

„A jelen monográfia három része a Machaerus Holt-tengerre néző erődített heródesi királyi városára (πóλις) és palotájára (βασíλειον) vonatkozó történelmi, művészettörténeti, irodalmi, régészeti és építészeti ismereteink kontextusba helyezett kvinteszenciáját kívánja az olvasó elé tárni” − írta a szerző a 2021 szeptemberére, Ferenc pápa Budapestre látogatásának időpontjára időzítetten, az 52. Eucharisztikus Világkongresszus köszöntéseképpen magyar nyelven megjelent kötetének bevezetőjében. A kongresszus magyar vendéglátói nem is választhattak volna méltóbb nemzetközi jelentőségű, keresztény, és mégis magyar kutatási értéknek tekintett ajándékot, mint Vörös Győző ókorkutató professzor ezen legújabb kötetét. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) kutatócsoport-vezetője korábban már dokumentálta három angol nyelvű kötetben a nemzetközi és jelentős számú magyar kutatóval közösen 2009-től folyó ásatási munkájuk eredményeit (2013, I. kötet; 2015, II. kötet; 2019, III kötet. Studium Biblicum Franciscanum, Jeruzsálem, akadémiai nagymonográfia sorozat, kiadó: Edizioni Terra Santa, Milánó), amelyeket ismertettünk az Országépítő folyóirat 2019/1. számában.

A Magyarországon is népszerű szerző több olyan közvetlen hangvételű előadást is tartott, illetve adott nyilatkozatot, amelyek során bepillantást nyújtott részben a Vatikán tudományos műhelyeinek munkáiba, részben harmadik éve tartó római tartózkodásának személyes hátterébe is.

A még II. János Pál pápa által 1995-ben alapított Pápai Akadémiák díjának aranyérmével 2020-ben kitüntetett szerzőt (első magyarként ő nyerte el az egyházfő által adományozott kitüntetést) az MMA főtitkára, dr. Kucsera Tamás Gergely kérte föl az említett jeles alkalom okán a magyar nyelvű összegző kiadvány megírására. Vörös Győző tájékoztatása szerint XVI. Benedek, az elméleti biblikus kutatásokban is kiemelkedő tevékenységet folytató pápa már 2009-ben, szentföldi zarándoklatakor jelezte a jordán uralkodónak, hogy Keresztelő Szent János halálának kétezredik évfordulójára, 2029-re méltó megemlékezést kellene a Machaerus helyszínén tartani. Itt, a Holt-tenger keleti partján fekvő Machaerus-hegyen, Heródes Antipász tetracha palotájánál volt Keresztelő Szent János börtöne, és itt fejeztette le őt Heródes. A jordán királyság is felismerte egy, ezen a helyen létrehozható nemzetközi keresztény zarándokhely létrehozásának lehetőségét, és nemzetközi pályázatot írtak ki erre a feladatra. Feltételük az volt, hogy ezen a területen, a Levantéban végzett legalább tíz- éves ásatásvezetői múlttal rendelkezzék a pályázó, továbbá magas szintű, építészettudományi fokozattal rendelkezzék. Vörös Győző akadémikus korábban már tíz éve vezetett ásatásokat Egyiptomban, ezt követően pedig öt évig Cipruson, és elegendő nemzetközi publikációval is rendelkezett elismert nemzetközi szaklapokban, így az építészettudományok doktora megnyerte a kiírt pályázatot a Corvin-lánccal akkor nemrégiben kitüntetett Makovecz Imre építész, mint a Magyar Művészeti Akadémia elnökének hivatalos támogatásával.

A sivatagi királyság az egyébként korábban szinte megközelíthetetlen helyen megkezdett munkálatokhoz utak építésére, az ásatásokra, kutatásokra jelentős anyagi támogatást fordított. Tizenkét év után fordulópontjához érkezett szentföldi magyar ásatás, mivel a machaerusi citadella feltárása befejeződött. Eddigi munkájáért a fentieken kívül Ferenc pápa kitüntette Vörös Győzőt a Pápai Aranyéremmel is, amelyet a hagyományok szerint 2022. február 23-án, a Pápai Akadémiák közgyűlésén adnak majd át a Capitolium-dombon. A szerző azonban eredeti szerződése szerint még 2031-ig folytathatja a Machaeruson a további feltárásokat, amelyek már a palotát övező területekre terjedhetnek ki (a pandémia miatt a szerződése két évvel hosszabbodott).
Éppen ezért rendkívül fontos a magyar nyelvű könyv pontos címe:
Machaerus: Heródes Antipász tetracha palotája és Keresztelő Szent János börtöne a Holt-tenger keleti partján, Jordániában. Szentföldi magyar ásatások (2009−2021). Ebben benne foglaltatnak mind a szaktudományos értékek, mind a zarándoklatra invitálás nemes igényei. Mivel a szerző a magyar nyelvű könyvben a korábbi, tudományos igényességgel megírt könyvek kissé száraz, eredménycentrikus leírásaival szemben ezt, a tudományos hitelességet megőrizve, olvasmányos élményként fogalmazta meg, általa mintegy követhetjük a feltárás izgalmas lépéseit és szakaszait.

A tudósok, teológusok és más szakemberek mellett a laikusok számára is különleges élményt jelent önmagában az a tény, hogy a mintegy kétezer éve bolygatlan Machaerus- hegy a szerző meghatározása szerint időkapszulaként maradt meg. Ezért minden további feltárási eredmény még hitelesebben igazolja a bibliai, illetve evangéliumi leírásokat. Idézve ismét a szerzőt, aki a könyv ismertetésekor elmondta: „ a szentföldi régészeti örökség százezernél is több épülettöredékének tanulmányozása birtokában egyre árnyaltabban tudunk rekonstruálni egy eddig halott evangéliumi műemléket, … a bennünk élő evangéliumi szent táj meglátogatható valósággá is vált.”

Dvorszky Hedvig
művészettörténész

Magyar Művészeti Akadémia Kiadó, 2021. 411 oldal, 235 illusztráció

A könyv megrendelhető itt: MMA Kiadó