A szociális organizmus és hármas tagozódása – 1917-2017 – KONFERENCIA 2017 szeptember 9-10., IBS, 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Bevezetés egy konferenciához

Mit jelent a hármas tagozódású szociális organizmus? Mi köze a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség jelszavakhoz? Mi a jelentősége az 1917-2017 évszámoknak? Egy százéves évfordulónak mi köze a jelen égető kérdéseihez? Mi köze a Nádasdy Alapítványnak, a művészetnek és az ökológiának a konferenciához?

A XX. század során nyilvánvalóvá vált, hogy a materialista-természettudományos megismerési módszer alkalmatlannak bizonyult a társadalmi kérdések megválaszolására. E tényt az egyre mélyebb gazdasági krízisek, társadalmi egyenlőtlenségek, elnyomás és háborús konfliktusok jelzik. A tüneti kezelések, mint például az egyre népszerűbb alapjövedelem elképzelése csak súlyosbítja a bajt. Száz éve nem tettünk fel alapkérdéseket az életünk kereteit meghatározó fogalmak helyességéről, a pénz-, tőke- és tulajdonmonopóliumról, az állam szerepéről és működésének határairól, a munkáról és összefüggéséről az emberi képességek kibontakoztatásával. E megválaszolatlan kérdések mellett napjainkban a robbanásszerűen terjedő robotizáció által látszólag feleslegessé tett emberi munka létünk alapjait kérdőjelezi meg. Az antropozófiai alapon álló szellemtudomány megnyitotta egy objektív szellemi megismerés útját és elvezetett egy organikus társadalomszemlélethez, mely a szociális organizmus működésében ragadható meg. Ezen az úton juthatunk el az ember individuális képességeinek kibontakoztatásához, egy szolidáris gazdasághoz és a társadalom legfőbb életterületein – az iskoláktól az üzemeken, vállalkozásokon át a jogi-politikai életig az önigazgatáshoz, a megszabaduláshoz a gazdasági hatalomnak és a túlnövekedett, mindenható államnak való kiszolgáltatottságtól, visszaadva a szellemnek létalapját, a szabadságot, és helyreállítva a gazdaság és jog eredendő funkcióit. Egy új, szociális művészetre és egy szellemileg megalapozott szociális tudományra van szükség, a gazdasági, jogi-politikai és szellemi élet területein. Ez a jelenkor feladata.
A francia forradalom jelszavaiban spontán és kaotikus módon bár, de először jelentek meg ezek a törekvések, a szociális organizmus három fő életterülete szerint rendeződve, melynek pontos leírását Rudolf Steiner hajtotta végre 100 évvel ezelőtt, egy békejavaslatba sűrítve. Ez a Memorandum alkalmas lett volna a háború megállítására és egy olyan békekötésre, mely a Közép-Európai népek együttélését lehetővé tette volna, egészséges fejlődést biztosítva. Ez a javaslat állt egyedül szemben Wilson 14 pontjával, mely később a békeszerződések alapjául szolgált és elültette egy új világháború csíráit. Az USA beavatkozásával és a wilsoni pontok érvényesülésével az európai szabadság átmenetileg elveszett, és a kontinens a bolsevizmus, a nácizmus és az anglo-amerikanizmus mélységébe süllyedt. A százéves mulasztás egy paradigmaváltást sürget.
A Nádasdy Alapítvány tevékenységét a környezetért és a művészetért folytatja. A környezet egyaránt jelenti az embert körülvevő természeti és társadalmi környezetet, melyek betegségeit a művészet eszközével lehet gyógyítani. A művészettel, mely Goethe szerint az egyetlen kapocs maradt a modern ember és a szellemvilág között. Jelen konferencia megrendezésével az Alapítvány az alapító Nádasdy Ferenc, egy a népe iránt elkötelezett, reprezentatív személyiség szándékait kívánja követni.

Regisztráció: http://nadasdyalapitvany.hu/regisztracio/