Csütörtöki iskola – XIII.

Antalfai Márta pszichológus
Horváth Dezső fizikus
Dúll Andrea környezetpszichológus
Lukács Katalin hitoktató történész

2018 február 15, csütörtök, 17.00 óra Dr. Antalfai Márta pszichológus
ALKOTÁS ÉS KIBONTAKOZÁS

„A művészetterápia nem művészképzés. Mindenki számára nyitott és elérhető. A mindannyiunkban ott lévő teremtő, alkotó képességre épül. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a bennünk lévő alkotóerő velünk született, és megjelenésre, megnyilvánulásra törekszik. Keresi a szépséget, mely harmóniával tölt el bennünket. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra, hogy az a néhány ecsetvonás, ami a lelkünkből érkezik, kifejeződhessen. Pár ecsetvonás, játék a színekkel is üdítő, örömet adó lehet lelkünk számára.’ A kreativitás bennünk él.’ Hatására fejlődik az érzelmi és akarati élet, a megérző és beleérző képesség, valamint a tudat megismerő képessége. Összességében segít meghallani a lelkünk mélyéről érkező ’üzeneteket’, ami egyszerre hozhat változást, elevenséget és harmóniát, valamint új örömöket és célokat életünkbe.”

2018 március 22, csütörtök, 17.00 óra Horváth Dezső fizikus
“MIKROKOZMOSZ-MAKROKOZMOSZ” – AVAGY HOVA LETT AZ ANTIANYAG?

 „A részecskefizika elmélete szerint anyag és antianyag tulajdonságai töltésük előjelén kívül teljesen azonosak. Ennek ellentmond, hogy a világegyetem általunk belátható részében nincs antianyag jelentős mennyiségben. Kérdés, hova tűnhetett az anyaggal azonos mennyiségben keletkezett antianyag az ősrobbanás után, milyen különbség lehet közöttük. Az előadásban ismertetem az anyag-antianyag szimmetria elméletét és kísérleti vizsgálatát, valamint kitérek az antianyag valódi és képzelt gyakorlati alkalmazásaira.”

2018 április 19, csütörtök, 17.00 óra Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus
ÉPÍTÉSZEK ÉS LAIKUSOK: ELTÉRŐ TÉRSZEMLÉLET?

 „Amíg az építészhallgatók tudása az egyetemi képzés során hatékony szakmai szemléletté és készségekké formálódik, addig a laikusok – természetesen – nem foglalkoznak az építészeti tervezés kérdéskörével, az épület- és helykialakítás szakmai vonatkozásaival. Viszont ők használják a szakemberek által számukra kialakított teret. Az építészek térhasználóként viselkedéses szinten gyakran ugyanúgy reagálnak, mint a laikusok: például az irodai munka során ugyanazok a tényezők (zaj, világítás, magánszféra szabályozhatatlansága) zavarják őket. A zavaró tényezők ugyanúgy stresszt okoznak számukra, mint a laikusoknak, annak ellenére, hogy téri készségeik jobbak a mindennapi emberekénél és képesek (a maguk számára is) színvonalas munkahelyi környezetet előállítani. Az építészek elköteleződést, felelősséget éreznek az emberek iránt, így lényeges ismerniük a laikusok építészettel kapcsolatos értékeit és preferenciáit. Ugyanakkor tudományos eredmények és a mindennapi élet tapasztalatai egyaránt mutatják, hogy az építészek „másképp látják a világot”. Az előadásban áttekintjük, hogy a laikusok és az építészek mennyi mindenben eltérnek egymástól a térszemléletet és –értékelést tekintve.”

2018 május 17, csütörtök, 17.00 óra Lukácsi Katalin hitoktató történész
SZENTFÖLDI ZARÁNDOKHELYEK TÖRTÉNETE

„A világ talán leghányatottabb sorsú szeglete az a pár négyzetkilométer, ahol a Názáreti Jézus élt. Mi számít eredetinek a számos zarándokcélpont közül, melyek azok a kegyhelyek, amelyek megőrizték történetileg hiteles természeti és építészeti arculatukat? Kiismerné-e Jézus magát szülőföldjén? Miként hagyott nyomot az elmúlt 2000 év e régión? Vajon a modern vagy a korábbi korok építészetének rajongói érezhetik inkább otthon magukat ezeken az emlékhelyeken? Történész vagyok, de szereztem katolikus hitoktató és zsidó közösségszervező diplomát is, félévig éltem Izraelben, és ezen utazás élményei valamint fotói képzik előadásom anyagát.”

Minden kedves barátunkat és új ismerősünket szeretettel vár a szervezők nevében:
Krizsán András DLA építész
kurátor, a MÉSZ elnöke

Cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2, MÉSZ székháza.

Az előadáson való részvétel előzetes regisztráció és kreditigazolás kiadása nélkül ingyenes.