A csíksomlyói Hármashalom-oltár – Makovecz Imre, Bogos Ernő

Örvendetes esemény, hogy I. Ferenc pápa 2019. június 1-én, egy héttel a pünkösdi búcsú előtt Csíksomlyóra látogat. Ennek kapcsán a Makovecz Imre által tervezett Hármashalom-oltár bővítése szükséges, amivel kapcsolatosan számos tévinformáció terjed. Ezekre választ a legilletékesebbtől, Bogos Ernő Kájoni János-díjas építésztől, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjától, a Csíksomlyói Ferences Rendház felelősei által erre a munkára felkért tervezőtől kértünk.

A csíksomlyói búcsú idején használt szabadtéri oltár lefedését, az ún. Hármashalom-oltárt 1996-ban tervezte Makovecz Imre az akkori ferences házfőnök, Albert atya megbízására. Makovecz elmondása szerint az atya tisztán, pontosan leírta, hogy mit szeretne: hármashalom, kettős kereszttel, ebből készüljön egy oltár. A mester által készített vázlattervet hoztam haza, azzal a megbízással, hogy a terv további sorsáról én gondoskodjam. A tervezés folytatása, a kiviteli tervek elkészítése, részletrajzok, engedélyeztetés mind rám várt, tehát munkatársként vettem részt a teljes folyamatban.
Minden munkálat esetében, ami a Makovecz-tervként elkészült épületeken történik, a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány (MIKA) jóváhagyása szükséges. A MIKA kuratóriumának tagjai részben a családtagok, részben azok az építészek, munkatársak, akikkel együtt dolgozott Imre bácsi. A három évvel ezelőtti, kisebb felújításnál is tartottam a kapcsolatot a MIKA-val a beavatkozások mikéntjéről.

A mostani pápalátogatás kapcsán januárban kerestek meg a ferencesek telefonon, hogy segítenék-e a most aktuális átalakítások megtervezésében. Vállaltam, abban reménykedve, hogy az ezelőtt három évvel történt beavatkozás során kevésbé sikerült részeket is tudjuk korrigálni. Ezelőtt három évvel is azt javasoltuk, hogy az eredeti tetőkontúr maradjon meg és az oltár fölé kerüljön egy minden évben elbontható, szétszedhető, újraépíthető baldachin. Így nem bántanánk a Hármashalom formáját és szimbolikáját, de a pünkösdi szentmisének megfelelő keretet lehetne biztosítani. Akkor ezt nem sikerült elérni, az eredeti tetőzetet nem túl érzékenyen megbővítették, rontva az eredeti tervezői koncepció hatását.
A januári megkeresés után tulajdonképpen ezt a fonalat próbáltam felvenni, erről szólt az első változat, amit lerajzoltam. Ám ezt az első tervezetet a Vatikán azzal utasította el, hogy nem elég nagy. Az volt a kérésük, hogy az alsó színpadrészt is teljesen födjük be. Nem kifejezetten liturgikus kérdés ez, az oltár a tető nélkül is teljesíti azokat a kritériumokat, amelyek liturgiai elvárásként megfogalmazódtak a részükről. A liturgikus berendezés elfért, a jelenlegi színpad alapterülete megengedte, hogy mindent el tudjunk helyezni, amit ők kérnek. Az elvárás, amit a tetővel kapcsolatban kifejeztek, az volt, hogy nagyobb felület legyen lefödve.
Nem volt egyszerű kihívás a tervezés, hiszen van már egy meglévő tető, ez pedig egy új tető, ami a másik elejébe kell hogy kerüljön. Kérdés volt, hogy a két épület viszonya milyen legyen, hogy egymást formailag se bántsák, illetve fontos volt, hogy hasznos is tudjon lenni. Megszületett ez az ötlet, ez a terv, ami most látható és amit a vatikáni küldöttség is elfogadott. Az alapötlet az volt, hogy próbáljuk meg valamilyen formában bekeretezni magát a Hármashalom-építményt, ezért szerkezetileg semleges formájú tetőt próbáltam kitalálni, mint egy ékszernél, amikor keretet kap az ékkő. Így együtt a régi és új épületrész remélhetőleg nem zavarja egymást. Ezt a második változatot elfogadták. Mivel ezek az események nagyon gyorsan történtek, a második változat kitalálásánál előzetesen nem tudtam felvenni a kapcsolatot a MIKA-val, de utólag, miután a Vatikánban is elfogadták, elküldtem az alapítványnak is véleményezésre, és ők egyetértettek vele, tehát tudnak róla, el is fogadták.
Mindenképpen kihangsúlyozandó, hogy az új tető csak egy ideiglenes építmény. Így kértem ki az urbanisztikai bizonylatot, illetve az építési engedélyt. Egyedi alkalomra, maximum három hónapra érvényes ez az engedély, amiben szerepel, hogy ez kimondottan Ferenc pápa látogatására lesz felépítve.
A tervezés kezdetén mindenki erősködött, hogy fémszerkezetű építmény kell oda, mert annak a kivitelezése egyszerűbb. Szerencsére kiderült, hogy nem egyszerűbb, ráadásul drágább is, de legfőképpen egy fémszerkezet nem illeszkedett volna ehhez az épülethez. Ezért érdemesebb a fa szerkezettel dolgozni, ez pedig ponyvával lefödni – ezzel is utalva az ideiglenes jellegre.
A félreértések akkor kezdődtek, amikor nekifogtak a javítgatásoknak (a régi oltár elkorhadt gerendáit és faszerkezeteit cserélni kellett) és kiderült, hogy a kettős kereszt egyik szára is elkorhadt, le kell venni, kicserélni. A városban és a Facebookon rögtön megjelentek a hírek, kommentek, hogy a pápalátogatásra a kettős keresztet le akarjuk szerelni. Természetesen erről szó sincs.
A bútorozásra vonatkozóan a Vatikánból kaptunk előzetesen egy sematikus alaprajzot, metszetet, hogy milyen darabokra van szükség, s azokat hogyan kell elhelyezni a térben, milyen távolságra legyenek egymástól, mekkora legyen az oltár, mit kell tartalmaznia a liturgikus bútorzatnak, a ministránsoktól elkezdve a celebráló papokig kinek hol lesz a helye. Ennek alapján készítettük el a berendezési javaslatot, természetesen szintén nagyon gyorsan. Homoródkarácsonyfalván néhány évvel ezelőtt készítettünk egy liturgikus bútorzatot, amit formailag átvettük. Ezt elfogadták, részletesen kidolgoztuk a terveket, úgyhogy már neki is fogtak a legyártásának Székelyudvarhelyen, az az asztaloscég, amely legyártotta a homoródkarácsonyfalvit is. A bútorzat aztán ott is marad a helyén, a ferenceseké lesz, néhány kivétellel, mert ugye a papi székeket például nem lehet otthagyni, de úgy van kitalálva például az oltárasztal is, hogy két kisebb darabból rakják össze, és azt bárhol tudják használni.
A tervek elkészültek, az elemek, bútorok legyártása is, de az időjárási viszonyok meglehetősen nehezítik a kivitelezés helyszíni mozzanatait…

A szöveget Erhardt Gábor írta Bodó Márta: A Hármashalom-oltár: tények és valóság című cikke alapján kiegészítve Bogos Ernő aktuális információival.
A kivitelezésről készült fotókat készítette: Gábos Albin. Forrás: szekelyhon.ro
További információk,fotók a készülő liturgikus bútorzatról a Székelyhon cikkében.