Népi Építészeti Program – Csongrád, lakóház

Együttműködésben a Lechner Tudásközponttal folytatjuk a Népi Építészeti Program keretében 2017-18-ban felújított emlékek bemutatását.

Csongrád a Nagyalföld déli részén, közvetlenül a Tisza és a Hármas-Körös összefolyása fölött terül el. A Körös torkolatával szemben fekszik az egykori belsőváros, ami a mai napig őrzi kanyargós utcás településszerkezetét és nádfedeles házait. A kisebb magaslaton húzódó városrészt körülölelte a Tisza, ami meggátolta a terjeszkedését. A népességnövekedés során ezért a házhelyek aprózódtak fel, ami viszont a terület elértéktelenedéséhez és egy új városközpont kialakulásához vezetett. Az egykori belsőváros e folyamat eredményeképp a 19. század második felétől a kisföldű vagy földtelen népesség városrésze lett, lakosainak zöme halász, vagy földmunkás (kubikos, napszámos) volt. Az általuk emelt épületek archaikus vonásokat őriztek meg, alaprajzuk általában szoba – pitvar – szoba, ahol a pitvar első része a központi bejárat, a hátsó pedig a szabadkémény alatti konyha. Falazatuk vert fal, mestergerendás födémmel rendelkeznek, tetőzetük nádfedésű, az oromzat fűrészelt deszkaorom. A felújítás keretében tizenegy porta felújítása, karbantartása valósult meg. A falazatokat javították, tapasztották, meszelték, a tetőzetet szükség szerint újranádazták. Az elavult vizes helyiségeket korszerűsítették, a kerítéseket javították. A munkák eredményeként a házak komfortos turisztikai szálláshelyként működhetnek tovább, egyikükben pedig megújult tájház várja látogatóit.