Népi Építészeti Program – Zádorfalva, lakóház

Együttműködésben a Lechner Tudásközponttal folytatjuk a Népi Építészeti Program keretében 2017-18-ban felújított emlékek bemutatását.

Zádorfalva a szlovák határ mentén, az Aggteleki-karszt és a Borsodi dombság között, a Szuha-patak völgyében fekszik. A 13. századig királyi birtok volt, majd a Zádor család kapta meg adományként. A török hódoltság után kisnemesi településként éledt újjá. A lakóházat, noha alaprajzában és szerkezeteiben a paraszti kultúrában gyökerezik, kisnemes építtetője alapján kúriának nevezték. Több szakaszban épült, jelenlegi formáját a 20. század első évtizedében nyerte el. Az utcafronton az épület kétmenetes, tehát elől két szoba helyezkedik el, a lakórész végében pedig egy szélesebb szoba kapott helyet, a köztük lévő helyiségek előtt egy kiugróval ellátott lopott tornác húzódik. A lakórészhez istálló és fáskamra kapcsolódik. Az épületet 1939-ben modernizálták, vakolatdíszeit leverték, építéskori állapotát 1989-ben analógiákon alapuló, hiteles rekonstrukció keretében nyerte vissza. A támogatásból a ház vízszigetelését valósították meg, meszes vakolatra cserélték korábbi cementes vakolatát, a fa szerkezeti elemeket faanyagvédelemmel látták el.

Egyúttal értesítjük olvasóinkat, hogy a Teleki László Alapítvány szakmai előkészítésre elérhető támogatási kiírás 2023. október 3. óta elérhető. A Magyar Kormány által létrehozott Népi Építészeti Program veszélyeztetett, műemléki értéket képviselő vidéki épített örökségünk megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében nyújt támogatási lehetőséget. A Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek, eredeti történeti szerkezetek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Idén -az Építési és Közlekedési Minisztériummal egyeztetve- a szakmai előkészítésre elérhető programelem jelent meg. A szakmai előkészítés birtokában egy későbbi támogatási kiíráson lesz lehetőség az épület felújítására vonatkozó támogatási kérelem benyújtására.

A támogatás célja forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei.

Támogatás összege és mértéke nem tájházak esetében 500.000 – 2.000.000,- Ft, természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2023. október 3-án nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2023. november 17. 23:59 óra, a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületén (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában. A támogatási kérelmek szakmai elbírálását Bíráló Bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmező írásban kap értesítést a döntésről.

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.