Népi Építészeti Program – Tolmács, borház

A Nógrád megyei Tolmács község Rétságtól nyugatra, Budapesttől mintegy 54 kilométerre található. Lakói az 1880-ban bekövetkezett filoxéra járvány idejéig szőlőműveléssel foglalkoztak. Az addig szép hozamú szőlőkultúra jelentős emléke a Népi Építészeti Program keretében felújított dézsmaház.

A dézsma szó a decima pars, tizedik rész latin kifejezésből alakult. Ez volt az a természetbeni juttatás, amit a jobbágy köteles volt urának beszolgáltatni. A tizedet Magyarországon Szent István vezette be. Észak- és kelet-magyarországi borvidékeinken a szőlőhegy földesurai szívesen építettek a szőlőhegyen dézsmaházat és hozzá kapcsolódva dézsmapincét, ahol a termés után járó adót szőlő, must vagy bor formájában összegyűjtötték, feldolgozták és tárolták. Nagyméretű, földalatti tárolóhelyek voltak ezek, ahová a borszállító kocsik is behajthattak.

A tolmácsi dézsmaház (mai nevén borház) ma is ott áll a falu főterén a templommal szemben, a temető bejárata mellett. Az épületnek két bejárata van, ennek minden bizonnyal az volt a célja, hogy az egyiken bemenjen a lovaskocsi a dézsmával, s a másikon pedig üresen távozzon. A baloldali ajtóval szemben nyílik a kővel kirakott, boltíves pincejárat. A pince mintegy öt méter széles és harmincnyolc méter hosszú. A pinceház gerendázata, a helyi szájhagyomány szerint az egykori Pyber-kastély bontásából származik.

Az épület állapota az elmúlt években leromlott. A tetőszerkezet héjazata megsérült. A támogatásból elkészült a fedélszék felújítása úgy, hogy a meglévő, jó állapotú cserepeket megtisztították majd visszaépítették, valamint a hiányzó cserepeket pótolták. Az épületben csak födém gerendák voltak, melyre födém borítás kerül. A rossz állapotban lévő padozatot elbontották, helyette bontott tégla fedés készült. A sérült belső vakolatot leverték. A falazat megtisztítása után láthatóvá vált a vegyes kő-tégla falazat, ezáltal egy igényes belső teret sikerült kialakítani. Az i-re a pontot az új keményfa kapuk teszik fel.

A Kós Károly Egyesülés és a Lechner Tudásközpont együttműködése keretében az www.orszagepito.net honlapon bemutatásra kerülnek a Népi Építészeti Program keretében megújult épületek, építmények. Ennek keretében készült ez a cikk.

A szöveget a Lechner Tudásközpont Népi Építészeti Program 2017. című kiadványa ismertetőjének felhasználásával Salamin Krisztina és Erhardt Gábor írta.
Fotó: Lechner tudásközpont, Tolmács Település Önkormányzata