Templom és gyülekezeti ház, Monorierdő Czégány Sándor

„A csupán 2006-ban önállósodott Monorierdő a harmincas években a fővárosiak kedvelt nyaralóhelye volt. A fejlődő település ma már saját vasúti megállóval, iskolával, óvodával rendelkezik, népessége az elmúlt években megduplázódott. A helyi református gyülekezet 2013-ban egy nyári kirándulás alkalmával a helvéciai református templomban járt. Annak a templomnak a tervezési és építési története éppen akkor fejeződött be − öt év után. E tapasztalatokat felhasználva a gyülekezet építészeti tervpályázatot írt ki az általa kiválasztott építészeknek.
A templom és a gyülekezeti ház Monorierdő központjában, a Makkos emlékpark sarkán, településszerkezetileg is hangsúlyos helyen található. A térhez kapcsolódik még az általános iskola, és nincs messze az új községháza sem. A gyülekezet által megfogalmazott program az építkezést több ütemben tervezte. Az első ütemben épült meg a gyülekezeti ház és a szolgálati lakás. Második ütemben került sor a templom építésére.
A gyülekezeti ház déli oldalán egy fedett árkádból egy előtéren át nyílik az imaterem, melyhez a gyerekek számára kialakított kis terem mobil fallal kapcsolódik. Az épület nyugati oldalán, az utca felől helyezkedik el a szolgálati lakás, lelkészi irodával. A gyülekezeti ház árkádjának folytatásában épült meg a templom bejárata és toronyalja.
2018. július 25-én került helyére a toronysüveg, majd a templom-szentelésre 2019. június 1-jén gyűlhettek össze a hívek…”

Szöveg és fotók: Czégány Sándor

A tejes cikk az Országépítő folyóirat 2019/4 számában olvasható.