Gazdaság és szociális hármas tagozódás a Waldorf-iskola tantervében

A kis könyvecske szeretné megkezdeni az e téren tapasztalható űr tartalommal való kitöltését.

Waldorf-körökben elterjedt néhány tévhit. Az egyike az, hogy a tanároknak-tanítóknak nem szükséges az antropozófia ismerete. Ennek eredményeképpen a tanárképzés sem az antropozófiai alapokkal kezdődik. Ideje ezt a dogmát felszámolni, amíg nem lesz túl késő. Mindenhez található érv és ellenérv. De mit akar a szellemvilág?

Ugyanilyen tévhit, hogy a hármas tagozódás ismerete sem elengedhetetlenül szükséges. Ismeretre a hagyományos értelemben valóban nincs szükség. Egy felébresztett érzékelőképességre és e képesség tudatos gyakorlására van szükség, mely a szociális organizmusnak, mint az ember hármas felépítettségével analóg, láthatatlan lényszerűségnek az életfolyamatait képes érzékelni és a tapasztalt egyensúlytalanságokat aktív beavatkozásával harmonizálni.

A megválaszolandó kérdések egyike ez is: világnézeti iskola-e a Waldorf?

Mint e kis könyv előszavában Johannes Mosmann írja, ez egy paradox. Steiner igent és nemet is mond egyszerre. És mégis igaz, sőt, csak így igaz. Az élő folyamatok nem egyszerűsíthetőek le definíciókkal.

A hármas tagozódással való foglalatosság nem ideológiai, vagy vallási kérdés. A szociális organizmus létezik, függetlenül attól, hogy mi tudunk-e erről, vagy sem.

Csakhogy a társadalmat működtető égi hatalmak, akik korábban beavatottakon, uralkodókon keresztül érvényesítették akaratukat és vezették az emberiséget, visszavonulóban vannak. Az emberiség 100 éve a felnőttkorba lépett, és át kell vegye az istenektől ezt a szerepet. Az ezzel való élés a szabad akarat gyakorlása. A szabad akarat nem tud megnyilvánulni, ha isteni kezek vezetik azt. Ezért elengedték a kezünket, a szabadság érdekében. Ez kezdetben káosszal jár.

Az emberiség kozmikus irányítása a társadalmi élet területén 1914-ben végleg megszűnt. A folytatáshoz szükséges teendőket megkaptuk 1917-ben. A mulasztás, mely innen datálódik, eddig két világháborúba került, száz év elteltével pedig elviselhetetlenné vált, és új háború kezdődött.

Ez a kis könyv a Waldorf-tanároknak és tanítóknak készült szöveggyűjtemény, mely tanácsokat, felvetéseket ad az oktatás tartalmát, de az iskola szervezetének működtetését illetően is. Ez még nem pótolja annak a kérdését, mit kellene tanítani gazdasági ismeretek témakörében (már a kifejezés is szűkítő, halott). De ez már inkább a tanár dolga.

Nem intellektuális ismeretekről van szó, bár kismértékben arról is. Egy érzékelőképességről, mely olyan általános kell legyen a jövőben, mint ma az egyszeregy.

Ma a Waldorfból kikerülő gyermekek szerencsés esetben tehetségüket kibontakoztatva, képességeik teljében lépnek ki a való világba. Nem maradhatnak burokban.

A súlyosan beteg szociális organizmus gyógyítóivá kell váljanak.

A jövőben további adalékokkal szeretnénk segíteni a tanárokat, milyen konkrét tanulnivalók adódhatnak, melyekre Steiner földi létének vége óta derült fény.

Az időablak 2017-ben újra kinyílt. 2022-ig maradt időnk, hogy a mulasztást bepótoljuk, de legalább elkezdjük.
Óra indul….

Kiadó: Európai Közép Kiadó
Kiadás éve: 2020

A könyv ára (postaköltséggel együtt): 2021 Ft/példány.
Megvásárolható a www.europaikozep.hu oldalon a webáruházban, illetve a 10400205-50526849-55501010 K&H bankszámlaszámra átutalva a vételi árat. A közlemény rovatba: EK könyv, valamint név és cím kerüljön feltüntetésre.
Ahol cég kér számlát, ott kérjük, hogy e-mailen jelezze azeuropaikozep@gmail.com címre, ahol a cég nevét, számlázási címét, adószámát kérjük megküldeni.