“Új jelenségek a vidék építészetében” – szakmai konferencia, Miszla

  1. április 21-22., Miszla-Art Kulturális Központ, Miszla, Kis utca 168.

A rendezvény témája, részletes programleírása

A néprajztudomány már a 19. században felfedezte, hogy a magyar népi építészet olyan unikális része a kultúrának, amivel kell és érdemes foglalkozni. A millennium évében 1896-ban a Városligetben megépítették az Ezredévi Kiállítás keretében a Kárpát-medence jellegzetes épületeit, amely nem csak a magyar, hanem az itt élő nemzetiségek kultúrájára is felhívta a figyelmet. Így volt ez szerte Európában is, hiszen egyre másra jöttek létre a skanzenek. A tudományos munka folytatódott, a magyar és az egyetemes műemlékvédelem egyre többet foglalkozott a tradicionális építészet feldolgozásával és védelmével.

Hazánkban a 20. század közepétől egyre több népi épület lett védett és az egyedi védelmen túl a területi védelem fontossága is előtérbe került. Ennek köszönhetően számos védett falusi műemléki együttes jött létre, így Szigliget, Tihany, Csongrád, Hollókő és még folytathatnánk a sort.

Miközben az építészeti és néprajzi szakma töretlenül folytatta a kutatást, feldolgozást és védetté nyilvánítást, a tradicionális falu átalakult, a vidéki építészet és komfort igény gyökeresen megváltozott. Mindez együtt járt a műemlékvédelem felhígulásával, a támogatási rendszerek megszűnésével, a hagyományos gazdálkodási életformák elsorvadásával.

Napjainkra egy olyan jelenségnek lehetünk szemtanúi, pontosabban részesei, ahol a korábbi, kontinuitáson alapuló építészeti arculatváltás teljesen megváltozott és az illeszkedést felváltotta az építészeti illetlenség, a divat, a gyökértelenség, valamint sok olyan apróság, amitől a tradicionális faluképek megszűnnek létezni. Ez a fajta átalakulás ugyanakkor nem csak szűkebb környezetünkben érezhető, hanem így van ez szerte a nagyvilágban is.

Konferenciánk három pillérre alapozva kívánja körbejárni a fentebb vázolt jelenségeket.

Először is a változások okait szeretnénk feltárni. Másodszor a kialakult helyzetet kívánjuk rögzíteni európai és azon túli kitekintéssel. Harmadszor megpróbáljuk kideríteni, hogy orvosolható e még a probléma. Ráadásként azzal akarunk foglalkozni, hogy milyen eszközökkel lehetne visszafordítani, avagy befolyásolni a kedvezőtlen építési, változási folyamatokat.

Konferenciánk ezért szigorúan szakmai jellegű, azokkal és azokhoz szeretne szólni, akik saját környezetükben hatékonyan tudnak fellépni a pozitív változások érdekében.

 A konferenciát kiegészítő szakmai kirándulás állomásai (Miszla- Gyönk- Szakadát- Hőgyészen keresztül):

Kalaznó, Murga, Závod, Szárazd – Keszőhidegkút, Nagyszékely, Miszla

Az előadók: Kerner Gábor, L. Balogh Krisztina (Kaposvár főépítésze), Dr. Nagy Dénes (MTA), Dr. Szilágyi Mária (Újvidéki Műszaki Egyetem), Dr. habil Jakab Csaba (DLA egyetemi docens), Csernyus Lőrinc (MMA Művészetelméleti tagozat, Csenger főépítésze)

További részletek: http://miszla-art.hu/Programok/uj-jelensegek-a-videk-epiteszeteben-konferencia/

A programot az NKA támogatja.