Vándoriskola és BME Szerves építészet – Ötletpályázat – 2. részfeladat

A vasboldogasszonyi pályázat második részfeladatában minden pályázónak be kellett mutatnia két falusi házat vagy kistelepülési főteret és néhány mondatban indokolnia választását. A falusi házak egyike Zalából való kellette legyen, a másik pedig a világ bármely más részéből, de léptékükben azonosak. Főtér esetében nem volt elvárás a zalai helyszín. Az elvárt terjedelem 1-2 db álló A4, a határidő április 25. volt.

A pályázat 2. részfeladatára 10 db pályamű érkezett. Jellemző az építészek nélküli népi építészet megjelenése a falusi házak változatos gyűjteményében. Gyakran ismeretlen mesterek munkái és kalákaépítkezések eredményei hordozzák a legelemibb és legerősebb identitást a magyar falvakban. Zalában, ahol a nagy területen végzett paraszti életmód miatt a melléképület gyakran jobb minőségű a lakóépületnél és a jelentős városba vándorlás miatt nagy számban semmisültek meg színvonalas porták, jól mutatják ezt a bemutatott példák.

Az 1968 óta ennek a folyamatnak a bemutatására és az értékek megőrzésére hozták létre a megyeszékhelyen a Göcseji Falumúzeumot, aminek élővé tétele, bővítése és a felújító mesteremberek képzése is egyre aktuálisabb a fotókon látható állapotok miatt, hogy a tömeges színvonalkülönbség eltűnjön az olasz és görög példákhoz képest.
A legsikeresebb főtereknek is azok mutatkoznak, amik szervesen kapcsolódnak a település történelméhez és szerkezetéhez. Az emberek mindennapjait nem az aktuális divatok és anyagok határozzák meg a falusi környezetben, ahol sokszor emberöltőn keresztül nem történik jelentős beavatkozás a köztereken. Vasboldogasszony közössége is egy hasonló döntés előtt áll. Az igényesen szerkesztett pályaművek jó alapot adhatnak, az elemzések sok tanulsággal szolgálnak hasonló léptékű terek, épületcsoportok gondozásához.

A 2. részfeladatot beadták:
Boór Bernadett, Faragó Melinda, Harmath-Gyetvay Enikő, Kristók Attila, Pétery Tamás, Szilágyi Szabolcs és Tóth Bence Péter vándorépítészek.
Holcsek Tamás, Pálvölgyi Ádám, Schlachter Kincső, Szendrey Csongor és Szücs Lilla egyetemi hallgatók.