Makovecz Kávéház: Minimáltér pályázat ’72

„A mozgásformák vizsgálatából elkerülhetetlenül következett
alkalmazásuk és értelmezésük szükségessége is. Az ember mozgásának
komplex szemlélete azonban lehetetlenné teszi, hogy az ismert építészeti
eszközök, funkciók és művésziesség alapján tervezzünk házat. Ez a
szemlélet az épület feladatát is átértelmezi. A tévedés elkerülése céljából a
legelemibb és legkisebb épületet választottuk: egy funkció nélküli, egy
emberi test befogadására alkalmas elemi „házat”, melyet pályázat keretén
belül többektől vártunk. A pályázatra negyven terv érkezett, nagyobbrészt
Magyarországról. A mozgásformák konkretizálására a beérkezett művek
nagy része nem használható. Inkább tükrözi a hatvanas évek végének
robbanásszerűen konceptuálissá váló gondolkodását.”

“A pályázati javaslatokat a dokumentáció elején található névsor szerint
egyesek elküldték, mások elhozták, és magyarázatokkal látták el, megint
mások nem jöttek el, és nem is válaszoltak. Olyan is volt, aki eljött,
pályaművet hozott, de másokat lebeszélt a részvételről. Mi, akik
összejöttünk, örömmel állítottuk össze ezt a dokumentációt. Örömünk
indokolt, mert sem pénz, sem erőszak, sem dicsőség utáni vágy nem
hozott ide senkit. Azok jöttek el, akiket semmi nem kényszerít arra, csak
saját becsületük, hogy gondolkozzanak közös gondunkon: milyen legyen
az emberi környezet.
A bemutatott pályázati anyag rendkívül sokféle, mégis van egy közös
vonása. Ezt úgy fogalmaztuk meg: a spirituális tárgyiasság.”
/ Zárszó a dokumentációhoz (részlet) /

A 2022. június 13-án megrendezett kávéház moderátora Sáros László György DLA volt, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja.

Tartalom:
00:00 Bevezető Sáros László György
01:50 A Minimétér pályázat felhívása (Makovecz, Sáros, Gerle)
10:35 Az elhunyt résztvevők névsora
14:43 Károly Sándor
15:00 Erdei András
22:00 Gerle György
22:10 Gauder Péter bemutatkozása, pályázata
31:35 Váli Dezső bemutatkozása, pályázata
44:10 Csete György, ismerteti, felolvassa a pályázatot Deák László
50:30 Csalog Zsolt
50:45 Jankovics Tibor
58:10 Makovecz Imre, ismerteti, felolvassa a pályázatot Sáros László
1:10:40 Gerle János, ismerteti, felolvassa a pályázatot Sáros László
1:19:20 Beke László
1:19:35 Sáros András Miklós bemutatkozása, pályázata
1:27:00 A Minimáltér pályázatról írt Passuth Krisztina kritika részlete, ismerteti Sáros László
1:28:00 Sáros László György pályázata
1:31:50 Mezei Gábor, felolvassa Sáros László
1:44:40 Résztvevők nevei
1:45:38 Kálmán István, felolvassa Sáros László
1:51:35 Zalotay Elemér
1:52:50 A pályázatról a kiadvány szerkesztői, felolvassa Sáros László
1:56:15 Makovecz Anna kérdése
1:57:20 Sáros László válasza
1:58:35 Jankovics Tibor válasza
1:59:28 Gauder Péter hozzászólása
2:01:20 Jankovics Tibor hozzászólása
2:02:10 Sáros László György zárszava