Trianon 100 – Krcho János: Borsi Rákóczi kastély kutatása 1999-2021

Trianon 100” – tudományünnepi emlékülés Miskolcon – az előadások videó anyaga.
Az Épített Környezet Szakbizottság Bodonyi Csaba DLA és az akkori elnök dr. Roósz András kezdeményezésére alakult a Miskolci Akadémiai Bizottság keretein belül 2018-ban. A szakbizottság azóta évente a novemberi tudomány hónapja alkalmából konferenciát szervez, más munkabizottsági – Építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti, településmérnöki-építészeti, tájépítészeti-közterületi, valamint műemléki, építészettörténeti és régészeti – műhelykonferenciák mellett.
A 2020-as emlékévben szerették volna megrendezni a Trianon 100 emlékülést, azonban a világjárvány okozta nehézségekre miatt 2021. november 29-ére tolódott ez az alkalom. A trianoni, jubileumi emlékév kapcsán a leszakadt határon túli építészet bemutatása volt a cél. Hogy a bemutatás visszatekintő, vagy kortárs jellegű legyen, azt az előadók belátására bízták.
A rendezvényt Molnár Katalin építész szervezte, a házigazda Rudolf Mihály DLA volt.
A konferenciára négy régió építészeit sikerült meghívni, akik nagyon gazdag anyagot tártak az érdeklődők elé.
Az emlékülést Bodonyi Csaba DLA nyitotta meg.

Felvidékről hárman érkeztek.  Krcho János PhD építész és művészettörténész II. Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem szülőhelyéről, a borsi kastély építéstörténetéről mesélt, amely munkában történészként vett részt.